İSTEK Belde Okulları

İlkokula Hazırlık ve Oryantasyon Çalışmaları

      Anaokulumuzda; ilkokula hazırlık ve oryantasyon çalışmaları yıl boyunca öğrencilere yönelik ve velilere yönelik olarak iki boyutta ele alınmaktadır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

   İlkokula hazırlık ve oryantasyon çalışmalarımızın temel amacı, öğrencilerimizin her gelişim alanında (bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor, öz bakım) yaş özelliğine uygun olarak kazanması gereken becerileri kazandırmaktır. Anaokulumuzda, ilkokul 1. sınıfta okuma-yazmaya hızlı geçişi sağlayacak çizgi, ses, dikkat, görsel okuma, matematik vb. çalışmalara yoğun olarak yer verilen “İlkokula Hazırlık Programı” uygulanmaktadır. Programımızda uygulamalı etkinlikler önemli bir yer tutarken, konuları destekleyen kitaplar da kullanılarak öğrencilerimizin öğrenmeleri pekiştirilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin tüm öğrenim yaşantıları süresince kullanacakları becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bunlardan bazıları; problem çözme becerilerinin gelişimi, kendisini sözel olarak ifade etme, dinleme, uzun süreli dikkatini verebilme, yönergeleri alma ve uygulama, başladığı bir işi bitirme, eşyalarının sorumluluğunu alma, öz bakım ihtiyaçlarını yerine getirme vb. gibidir. Anaokulumuzda “İlkokula Hazırlık Programı” kapsamında ilkokulumuzla birlikte yürütülen ortak çalışmalar bulunmaktadır. Eğitim-öğretim yılının Kasım ayı itibariyle başlayıp Mayıs ayı sonuna kadar devam eden çalışmalarda, anaokulu öğrencilerimiz ilkokul sınıf öğretmenleriyle ilkokul sınıflarında, haftada bir ders saati okula hazırlık çalışması yapmaktadır. Bu uygulama ile anaokulu öğrencilerimizin, ilkokula uyumları kolaylaşmakta, öğrenme hevesleri artmaktadır. Güven duyguları pekişen öğrencilerimiz aynı zamanda okuma-yazma sürecine başlangıç yaparak sesleri tanımaya başlamaktadırlar.

Velilere Yönelik Çalışmalar:

    İlkokula hazırlık ve oryantasyon çalışmalarının diğer bir yönü ise anne-babalarla ilgilidir. Bir sonraki yıl çocuğu ilkokula başlayacak olan anne-babaların da ilkokul sürecine hazır olması önemlidir. Bu konuda anne-babalara yönelik rehberlik bültenleri gönderilmekte olup, ilkokula hazırlık seminerleri ve ilkokul bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca; ilkokula hazır olma konusunda anne-babalar çocuklarının gelişimiyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından bilgilendirilmekte ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere bireysel destek çalışmaları anne-babalarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir.

   İlkokula Hazırlık Programı ve Oryantasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar, anaokulu öğrencilerimizin ilkokula ve sonraki öğrenim yaşantıları için iyi bir öğrenme zemini oluşturulmasını sağlamaktadır.