İSTEK Belde Okulları

Etkin öğrenmeyi uluslararası programlarla da destekleyen Anaokulumuzda; sıralama, sınıflandırma, dil, sayı, zaman, alansal ilişkiler, temsil etme, sosyal ilişkiler gibi temel kavramları deneyimler yoluyla çocuklara kazandıran PYP (İlk Yıllar Programı) ilkokul 4. Sınıf sonuna kadar uygulanmaktadır. Aynı zamanda uyguladığımız programlar arasında, fen ve matematikte büyük buluşları keşfettiren GEMS; dil becerisi, müzik, dans ve ritimle temellendirilmiş ORFF,  evrensel değerleri çocuklarımıza kalıcı olarak kazandırmayı hedefleyen YAŞAYAN DEĞERLER, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini, öğrenme becerilerini desteklemek için hazırlanmış bir program olan İKİNCİ ADIM Programları yer almaktadır.

 

PYP (İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele etmelerine olanak sağlayan alanlar-üstü bir öğretim programı oluşturmak için, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir. PYP (İlk Yıllar Programı) , bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı amaçlamaktadır.

AKREDİTASYON NEDİR? Akreditasyon, okulun gelişmesini sağlayan, bu gelişmeyi sürdüren ve okulun belirli uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren bir süreçtir.

 

İSTEK Belde Okullarının, eğitim kalitesinin ve sunduğu kampüs imkânlarının, uluslararası standartlarda olduğu Uluslararası Okullar Konseyi (CIS) tarafından onaylanmış ve okulumuz Akredite edilmiştir.