İSTEK Belde Okulları

Çocuklarımızın kendini toplumun bir parçası olarak hissettiği dönemlerdeyiz. Ait olduğu toplumun yapısını, dinamiklerini, kurallarını ve tutumlarını tanıması çocuğun geçiş sürecini daha da kolaylaştıracağından erken yaşta olumlu davranış kalıplarını ve kavramlarını öğrenmeleri için gereken ortamları yaratmaya çalışıyoruz.  Asıl amaç, çocuklarımızda olumlu değer algılarını oluşturmak ve bu değerlerin davranış olarak hayatın içine entegre edilmesini sağlamaktır.

Değerler eğitimi psikolog eşliğinde hikaye okumaları, sohbet ederek ya da drama çalışmalarıyla yürütülmektedir. Konular mevcut planlarda yer alan amaç ve kazanımlara paralel olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda dönem içerisinde işlenen değerler; sabır, özsaygı, saygı, sevgi, başarı, çalışkanlık, duyarlılık ve güven olarak sıralanabilir.