Sanat, doğanın sağ elidir. Doğa bizi var etmiştir yalnızca, ama sanat bizi insan kılmıştır."

F. Schiller (Alman oyun yazarı)

GÖRSEL SANATLAR

Ortaokul Görsel Sanatlar dersinin amacı; Görsel Sanat eğitimi ile, öğrenen, duygu düşünce ve izlenimlerini anlatabilmede yeteneklerini ve yaratıcılı gücünü estetik bir düzeye ulaştırmak için, Görsel Biçimlendirme İlklerini kullanır,  Görsel Sanat Kültürüne ilgi duyar. Müze gezileri ile toplumsal ve kültürel farkındalığı oluşur.

Atölyelerimizde öğrenciler, özgün baskı tekniklerini, renkli resim tekniklerinden akrilik boya ve yağlıboya tekniklerini uygulayarak iki ve üç boyutlu tasarımlar oluştururlar. Farklı kağıt malzemelerden ve, atık materyallerden kolaj tekniği, mozaik tekniği uygulamaları yapar. Afiş, logo tasarımları ile görsel düşünmeyi pekiştiren, grafik tasarım ve kavramsal uygulama çalışmalarının ilk basamağını öğrenirler, sanat eseri analizi kriterlerini öğrenir, eser analizi yapmaya istekli olurlar. Spor-Sanat-Beceri etkinlikleri çatısı altında ortaokul öğrencilerimiz ‘karakalem ve desen tasarım ’dersini seçerek katılırlar. Teknik bilgi uygulamaları ile özgün ürünler ortaya koyarlar.

MÜZİK
Okulumuzda öğrencilerimize müziği ve Müzik Bilimi'ni öğretmek, öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirmek ve müzik yoluyla öğrenmekten keyif alan bireyler yetiştirmek başlıca amaçlarımızdır.

Atanur Oğuz Okullarında müzik eğitimi amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Müziğin evrensel bir dil olduğunu kavratmak,
 • Kültürler arası iletişimde müziğin rolünü ve önemini kavratmak,
 • Bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip üretken bireyler yetiştirmek,
 • Müziği ve müzik dilini merak eden bireyler yetiştirmek,
 • Öğrencileri müzikle yaşama hazırlamak,
 • Öğrencinin yeni teknolojileri kullanabilmesine ve üretebilmesine olanak sağlayacak akademik bilgiye sahip olmalarını sağlamak,
 • Çevreyi, doğayı, yaşamı, duygu ve düşünceleri müzikle anlatabilmeyi sağlamak,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencileri yetiştirmek ve geliştirmek,
 • Eleştirici bir beğeni geliştirmek,
   

Ortaokul müzik derslerimizde öğrencilerimiz branşlara ayrılarak keman, gitar, piyano ve ritm eğitimi alırlar. Dersler dışındaki çalışmalarda ise ilgili öğrencilerden okul korosu ve okul orkestrası oluşturulur.