Matematik Bölümü olarak amacımız öğrencilerimizin günlük yaşamlarında ve daha sonra alacakları lise ve üniversite eğitimine temel oluşturacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda; öğrencilerimizin matematiksel kavramları anlamasına ve kavramlar arası ilişki kurmasına, matematiğe karşı merak duymasına, sistemli ve sabırlı çalışma alışkanlığı kazanmasına, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine önem verilir.

Bu çerçevede öğrencilerimizin aşağıdaki süreçleri yaşamaları güçlü ve derin matematiksel anlamlar geliştirmelerine yardımcı olacaktır:

  • Merak, sebep-sonuç dahilinde sorgulama ve keşfetme,
  • Değişkenler arasındaki ilişkileri gözlemleme,
  • Özel durumlardan hareketle genellemelere ulaşma,
  • Matematiksel yapıların ortak özelliklerinden yola çıkarak soyutlama yapma,
  • Verileri sınıflandırma, analiz etme ve yorumlama,
  • Matematiği, modelleme ve problem çözme sürecinde aktif olarak kullanma,
  • Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirme,
  • Ulaşılan sonuçları matematiksel dilde ifade etme, gerekçelendirme ve paylaşma,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden aktif olarak yararlanma.

Hedeflerimize ulaşabilmek için:

Derslerimiz sebep sonuç ilişkileri sorgulanarak uygulamalı olarak yapılır. Eğitim teknolojilerinden yararlanılarak öğrencilerin hem soyut hem de somut olarak gelişmeleri sağlanır.

Geometri dersleri ispat teknikleriyle birlikte işlenerek öğrencilerin aksiyomatik geometri bilgisine sahip olmaları sağlanır. Bunun yanında dinamik geometri programları kullanılarak öğrenciye farklı bakış açıları kazandırılır.

Belli aralıklarla yapılan kazanım değerlendirme ve ünite değerlendirme testleri ile öğrencilerin eksiklikleri belirlenip bu eksiklikler doğrultusunda ek çalışma yapılır.

Matematiğe karşı ilgili öğrenciler proje çalışmalarına ve ulusal ve uluslararası yarışmalara yönlendirilir ve Akıl Oyunları ve Matematik Kulübü çatışı altında bu öğrencilerle ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapılır.