Yaşam boyu öğrenme, anaokulunda başlar. Anaokulu, yani 3-6 yaş dönemi eğitim-öğretimi, erişkin kişiliklerinin % 80’inin belirlendiği, çok önemli bir zaman dilimidir. Bu süreçte, öğrenme çok kolay sağlanır; doğal olarak edinilen bilgiler, uygulama ve tekrarlarla pekiştirilir. Bu bağlamda, anaokullarımızda, yabancı dilin hâkim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Yabancı dilin eğlenceli ortamlarda yaşayarak öğrenilmesi kalıcı olma özelliğini pekiştirmektedir. Yabancı dil öğretimimiz, konulara uygun mekanlarda, öğrencilerimizin pratiklerini geliştirici yöntemlerle uygulanmaktadır.


Tüm Okullarımızda İngilizce eğitiminde hedefimiz, öğrencilerin anaokulundan lise son sınıfa kadar dil becerisini (okuma/anlama, dinleme/anlama, konuşma ve yazma) etkili olarak kullanmalarını; kendilerini, anadillerinde olduğu gibi, yazılı ve sözlü olarak yabancı bir dilde de ifade edebilmelerini sağlamaktır.