Oryantasyon 
Sizlere, çocuğunuz eğitim öğretim yılına başlarken,  bu süreçle ilgili bilgilendirmeyi yapabilmek için  “Gelişim Özellikleri ve Okula Uyum” ile ilgili seminer gerçekleştirdik.

Seminerlerimiz
ANA-BABA OKULU: Her etkinliğimizde çocuklarımızın eğitimlerini özellikle psikolojik yönden destekleyici uygulamalar seçmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda çocuklarda psikolojik süreçlerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için aile desteğinin önemini de hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu doğrultuda, aileyi de etkinliklerimize dahil edebilmek amaçlı “Ana- Baba Okulu Programı” düzenledik. Program dahilinde Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayları için planladığımız seminer başlıkları aşağıdaki şekildedir:

 • Beslenme Ve Sporun Çocuk-Genç Üzerindeki Etkileri
 • Sosyal Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık       
 • Cinsel Gelişim
 • Yeni Kuşakta Pozitif Disiplin ve Değerler Eğitimi

Bültenlerimiz
Çocuklarımızı bilinçlendirirken ailelerimizi de haberdar etmek amacıyla her ay veli bültenleri ile ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu dönem içinde ele aldığımız başlıkları aşağıda görebilirsiniz:

 • Ekim Ayı: Yaratıcılık
 • Kasım Ayı: Sınırlar Eğitimi
 • Aralık Ayı: Cinsel Eğitimi​

Duyuru Yazılarımız
Her hafta çocuklar için planladığımız etkinliklerle ilgili duyuru yazıları hazırlayıp anaokulu giriş kapımızdaki Duyuru Panosu’na asarak, okulumuzda hangi etkinlikleri planladığımızı sizlerle paylaşabiliyoruz. 

Veli İlk Gün Dosyasımız   
Çocuklarımız anaokulumuza kaydedilirken siz velilerimizi de süreçle ilgili bilgilendirmek amaçlı Veli İlk Gün Dosyası’nı düzenleyerek sizlerle paylaşıyoruz.       

Bireysel Görüşmelerimiz
Her zaman vurguladığımız gibi, çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim süreci yaşayabilmesi için hem çocuklarımızla hem de aileleriyle işbirliği içinde olabilmek özellikle önem verdiğimiz bir konu. Bu doğrultuda bireysel görüşmeler gerçekleştiriyoruz.                          

Test Ve Envanter Çalışmalarımız
Dönem içinde çocukların gelişimlerini takip edebilmek amaçlı çeşitli test ve envanterler uyguluyoruz. Bu materyaller, çocukların genel olarak kişisel, akademik, gelişimsel ya da okulla ilgili süreçlerini analiz edebilmek amaçlı bireysel veya grupla uyguladığımız çalışmalar oluyor.

Sınıf Etkinliklerimiz
Çocukların gelişimi ile ilgili yaptığımız bireysel görüşmeler, test ve envanterler dışında, çocuklarla olan iletişimimizi daha aktif şekilde gerçekleştirebilmek için her hafta sınıf etkinlikleri düzenliyoruz. Bu dönem yaptığımız etkinlik konuları aşağıdaki gibidir.

Ben Kimim: Dönem yeni başladığında hem çocukları daha iyi tanıyabilmek hem de çocukların kendilerini anlatabilme becerilerini geliştirebilmek için etkinlikler yaptık.   

Duygular: Çocuklara duyguları tanıma ve anlama konusunda rehber olabilmek için görsel ve drama odaklı çalışmalar yaptık.

Sınıf ve Okul Kuralları: Dönem başında belirle-nen sınıf ve okul kurallarını hatırlatmak ve devamlılığını sağla-mak amaçlı çeşitli etkinlikler düzenledik.

Değerler Eğitimi (Arkadaşlık, Paylaşım, İşbirliği, Şiddete Karşı Çıkma, Barış): Akademik gelişimin yanı sıra değerler gelişiminin de çok önemli olduğu gerçeğinden yola çıkarak, çocukların gerekli değerleri öğrenebilmesi ve öğrendikleri değerleri uygulayabilmesi için etkinlikler düzenledik.

Sosyal Sorumluluk Projemiz
Değerler eğitimimizi de içine alan bir sosyal sorumluluk projesi düzenledik. Bu projede amacımız, Göztepe Devlet Hastanesi’nde Hematoloji ve Onkoloji Bölümü çocuklarını mutlu ederken çocuklarımıza da değerler konusunda aktif bir çalışma yaptırmaktı. Bu amaç doğrultusunda, çocuklarımız öğretmenlerinin yardımlarıyla ürünler hazırladı ve bizler de size sergiledik. Sizin de destekleriniz sayesinde çocuklarla işbirliği içinde bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Ürünlerin örnekleri aşağıdaki görseldeki gibidir.

Pano Çalışmalarımız
Çocuklarla birlikte yaptığı-mız etkinlikleri sergilemek amaçlı panomuzda gün-cellemeler yapıyoruz. Bu sayede, çocukların yaptık-ları etkinlikleri hem onlara hatırlatma hem de sizlere gösterme imkanı buluyoruz.

Kayıt Görüşmelerimiz
Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen çocuklarımız hakkında hem bilgi edinmek hem de gelişimlerini takip edebilmek için, onların yaş gruplarına göre kayıt görüşmeleri gerçekleştiriyoruz.

Destek Verdiğimiz Çalışmalar

 • Veli ve Çocuklarımızın Karşılanması
 • Gelişim Raporlarının Hazırlanması
 • Gezilerde Destek Olunması
 • Tatildeyim, Ailemle Eğlenerek Öğreniyorum Kitapçığı Hazırlanması