Okuma yazmaya hazırlık eğitimi anaokulumuz da en küçük yaş grubumuzdan itibaren başlayıp hazırlık sınıflarımızda ise en kapsamlı ve çeşitli halde yapılmaktadır. Anaokulumuzda okuma-yazma öğretilmemektedir, önceliğimiz çocuklarımıza her gelişim alanında (bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor, öz bakım) yaş özelliğine göre kazanması gereken becerileri kazandırmaktır. Yaşının gerektirdiği tüm becerileri kazanmış olan çocuklar öğrenmeye de hazır hale gelmiş olmaktadır. Okuma-yazma için gerekli çizgi, ses vb. ön becerilere yönelik pek çok çalışma anaokulumuzda yapılmaktadır. Kum, irmik, un üzerine yazma, arkadaşının sırtında, masada, havada yazma vs. yapılan çalışmalar arasındadır. Çizgi, ses ve matematik çalışmaları ile ilgili kitaplar kullanılmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerimizin hazırladığı çeşitli etkinlikler uygulanarak öğrenmeler pekiştirilmektedir. Bu tür çalışmaların yanı sıra ise; çocukların tüm öğrenim yaşantıları süresince kullanacakları becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Bunlar;

 • Problem çözme becerilerinin gelişimi,
 • Kendini ifade etme,
 • Uzun süreli dikkatini verebilme,
 • Yönergeleri alma ve uygulama,
 • Başladığı bir işi bitirme,
 • Eşyalarının sorumluluğunu alma,
 • Öz bakım ihtiyaçlarını yerine getirmedir.

Eğitim-öğretim yılının 2. dönemi itibariyle “İLKOKULA İLK ADIM” programıyla çocuklarımız ilkokul sınıf öğretmenleriyle “Okuma-Yazmaya Hazırlık” çalışmalarına devam etmektedirler. Bu uygulama ile çocukların, ilkokula uyumları kolaylaşmakta ve öğrenme hevesleri artmaktadır. Program sayesinde çocuklarımız hem ilkokulun fiziki ortamını tanıma fırsatı buluyor ve güven duygularını pekiştiriyorlar hem de okuma-yazma sürecine başlangıç yaparak sesleri tanımaya başlıyorlar. Öğrencinin merkezde olduğu çalışmalara paralel olarak

 • Görsel algı çalışmaları,
 • Ritim çalışmaları,
 • Dinleme çalışmaları,
 • Duyu eğitimleri,
 • Nefes egzersizleri,
 • Kalem kontrolü çalışmaları,
 • Kitap çalışmaları,
 • Ses çalışmaları,
 • Okuma Yazma eğitiminde tüme varım yöntemini destekleyen cümle tamamlatma çalışmaları,
 • Resim verip hikâye oluşturma çalışmaları,
 • Tekerleme ve bilmece sorma gibi dil etkinliklerine de bolca yer verilmektedir.

İlkokula Hazırlık çalışmalarının diğer bir yönü ise anne-babalarla ilgilidir. Bir sonraki yıl çocuğu ilkokula başlayacak olan anne-babaların da ilkokul sürecine hazır olması önemlidir. Bu konuda anne-babalara yönelik rehberlik bültenleri gönderilir, ilkokula hazırlık seminerleri ve ilkokulu bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Ayrıca; ilkokula hazır olma konusunda anne-babalar çocuklarının gelişimiyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından bilgilendirilir ve desteğe ihtiyaç öğrencilere bireysel destek çalışmaları anne-babalarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.