İSTEK Kütüphane

-Hakkımızda

-Kütüphane Kuralları

-Ödünç Alma Kuralları

-Açık Erişim Kaynaklar

-Akademik Dürüstlük

-Çalışma Saatleri

-Çalışanlar

-Fotoğraflar

“If you don’t see the book you want on the shelf write it.”

Beverly Cleary

Hakkımızda

İSTEK Okulları kütüphaneleri, kurumumuzun eğitim ve öğretim sistemini destekleyen öğrenci merkezli birimleridir. Öğrencilerimiz anaokulundan itibaren bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, meraklı, soru sorabilen, araştırmayı seven, bilgiyi nerede bulabileceğini ve nasıl kullanabileceğini bilen bireyler olarak yetişmektedir.

Kütüphanelerimiz yaşam boyu öğrenme modelini destekler, güçlü kaynakları ile eğitim hayatının orta yerinde durur.

Akademik dürüstlük ilkelerinin uygulanmasında kuruma destek olur, kütüphane derslerinde bilgi hırsızlığı (intihal) konusunda öğrencileri aydınlatır.

Emeğe ve bireye saygı duyan öğrencilerimizin iyi birer bilgi okuryazarı olmalarına destek olur, onların araştırma teknikleri konusunda bilgili olmalarını sağlar.

Kütüphanelerimizde kaynaklarımız DEWEY ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ’ne göre sınıflandırılmıştır. Kaynaklar açık raf sistemine göre yerleştirilmiştir. Kullanıcılarımız web tabanlı kütüphane programı olan KOHA’dan okul içi ve okul dışından kaynak taraması yapabilmektedirler.

Kütüphane Kuralları

-Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.

-Kütüphane kaynakları pandemi kuralları gereğince kütüphane sorumlusundan istenir.

-Yüksek sesle konuşulmaz.

-Cep telefonu kullanılmaz.

-Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece araştırma ve kaynak tarama amaçlı kullanılır.

-Ders saati dışında kütüphaneyi kullanmak isteyen öğrenciler öğretmenlerinden yazılı izin getirmek zorundadır.

Ödünç Alma Kuralları

-Kütüphane kaynakları izin alınmadan dışarı çıkartılmaz.

-Öğrencilerimiz 3 adet kitabı 2 hafta süre ile ödünç alabilirler.

-Ödünç alınmış ve kaybedilmiş kaynağın aynısı talep edilmektedir. Kayıp kaynak bulunamıyorsa o günkü değerinden bedeli alınır.

-Öğretim yılının bitmesine 2 hafta kala kaynak ödünç verme işlemi durdurulur.

-Yıl sonu bütün kullanıcılar ödünç almış oldukları kaynakları teslim etmek zorundadırlar.

-Hiçbir kullanıcı bir başkası adına kaynak ödünç alamaz.

Açık Erişim Kaynaklar

ONLINE ENCYCLOPEDIAS /ANSİKLOPEDİLER

http://www.artcyclopedia.com

https://www.encyclopedia.com

https://www.britannica.com

FREE DIGITAL LIBRARIES / DİJİTAL KÜTÜPHANELER

http://en.childrenslibrary.org

https://www.gutenberg.org

http://www.loyalbooks.com

https://www.wikiart.org

https://www.un.org

https://www.digitalbook.io

https://www.loc.gov/collections

https://scholar.google.com

https://artsandculture.google.com

https://www.europeana.eu

https://breakingnewsenglish.com

https://www.infoplease.com

https://learnenglish.britishcouncil.org

http://www.khanacademy.org.tr

https://ekitap.ktb.gov.tr

http://www.eskiistanbul.net

https://tez.yok.gov.tr

ONLINE JOURNALS / DERGİLER

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr

https://dspace.ankara.edu.tr

https://keciedebiyat.com

https://dergipark.org.tr

https://www.newyorker.com

ONLINE DICTIONARIES / SÖZLÜKLER

https://www.merriam-webster.com

https://www.tdk.gov.tr

Akademik Dürüstlük

Öğrencilerimiz eğitim sistemimizde hayat boyu öğrenme modelini benimserler. Bu sebeple meraklı, araştırmayı-öğrenmeyi seven ve bilgili bireyler olma hususunda anaokulundan itibaren bu sistem içerisinde yetiştirilirler.

Okulumuz “Akademik Dürüstlük” çalışmaları adı altında, öğrencilere ödev ve araştırmalarında kişisel dürüstlüğü ve başkalarının yaptığı çalışmalara saygı göstermeyi öğretmeyi amaç edinmiştir.

Akademik dürüstlüğe aykırı davranış, başka birinden kopya çekmek ya da başka birinin çalışmasını / fikirlerini alıp kendimizin gibi sunmak demektir. İntihalin anlamı öğrencilerimize açık bir biçimde anlatılmıştır.

Öğrencilerimiz akademik çalışmalarında akademik dürüstlüğün gerekliliklerini yerine getirme konusunda oldukça hassastırlar. Ödevleri özgündür. Ödevlerinde mutlaka alıntı ve aktarma yaptıkları kaynakların kaynakçasını belirtirler. Uluslararası yazım kuralları konusunda bilgi sahibidirler. Akademik dürüstlük sayesinde çalışmalarında edindikleri bilgi ve becerileri sergileme fırsatı bulurlar.

Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma

Saat: 08.00 – 17.00

Çalışanlar

Muazzez Çalım

muazzez.calim@istek.k12.tr

Kütüphane Sorumlusu