Yabancı dilin hem akademik hem de gerçek yaşam ortamında kullanılmasına yönelik beceriler sağlayan iletişimsel metot çerçevesinde Kaşgarlı Mahmut Yabancı Diller Bölümü, her öğrencisini gelecekte global bir Türk vatandaşı olma yönünde yetiştirmektedir.

Yabancı Diller Bölümü, Avrupa Dil Çerçevesi  Programı (CEFR) referans alınarak tasarlanmış kapsamlı bir İngilizce ve Almanca müfredatına sahip bir yabancı dil eğitimi sunmaktadır. Her seviyede öğrenci ihtiyaçlarının ön planda tutularak organize edildiği bir programla, her öğrenciye bireysel olarak ulaşmak ve her öğrencinin yabancı dil potansiyelini en üst seviyede kullanmasına olanak sağlamak temel amaçlarımızdan biridir. Bu amaç doğrultusunda siz de çocuğunuza göre tasarlanmış ve onun yabancı dil ihtiyaçlarının, yabancı dildeki güçlü ve zayıf yanlarının belirlendiği ve bunların öğretmenleri tarafından incelenerek gereken her türlü desteğin yabancı öğretmenlerle birlikte sağlandığı bir programda eğitim aldığını bileceksiniz.

Genel Hedefler
Öğrencilerimizin;

Yabancı dil öğreniminin önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,

Öğrenirken eğlenmelerini sağlamak, dil öğrenimini sevmelerini sağlamak

Kendini hedef dilde tam olarak ifade edebilmelerini sağlamak

Avrupa Dil Çerçevesi ( A1-B2) gereklerine uygun bir şekilde yetişmelerini sağlamak

Öğrendikleri dil bilgilerini uluslararası sınavlarda (Cambridge ESOL) teste tabi tutmak ve bu sayede öğrenimlerinin bir sonraki aşamasında da akademik olarak yabancı dillerinin yeterliliğini garantilemek

1.sınıflarımızda “Crossroads Programı” adı altında yoğun bir İngilizce programı uygulanmaktadır. 2 ve 3.sınıflarda İngilizce 12 ders saati, 4.sınıflarda ise 10 ders saati olarak işlenmektedir.

Almanca dersleri 2. Sınıf itibari ile başlamaktadır.

CROSSROADS 

Öğrencilerimiz İngilizce’yi sadece ders olarak değil; aynı zamanda gün boyunca sürekli kullanarak öğrenir. Çocuklarımız haftada 24 saat Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri ile birlikte olur.  Böylece okul yaşamının her anında – yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında - İngilizceyi sürekli yaşayarak, kullanarak öğreniyor.

Dil öğreniminin küçük yaşta şarkılar, oyunlar, hikâyeler yolu ile öğrenilebildiği bilimsel bir gerçektir. Çocuklar eğlenerek öğrendikleri kelime ve yapıları kullanabilecekleri ortamları da bulabildiğinde, dil öğrenimi son derece hızlı ve etkili gerçekleşir.

Bu nedenle anaokulu 4 Yaş ve 5 Yaş sınıflarında 1. Sınıf öğrencilerimizin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için programlarımızı eşzamanlı olarak iki dilde yürütürüz. Öğrencilerimiz birinci sınıf müfredatımızın içerisinde yer alan kavramları hem anadillerinde hem de İngilizce’de bir bütün içerisinde öğrenirler. Okuma-yazma çalışmaları Türkçe olarak sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. İngilizce öğretmenlerimiz Hayat Bilgisi, Matematik, Oyun ve Fiziksel Etkinlik derslerinde sınıf öğretmenlerimiz ile birlikte olur. Bunun yanı sıra çocuklarımız kahvaltı, öğle yemeği, oyun ve bahçe zamanı gibi rutinlerde de İngilizceyi kullanma olanağı bulur.

 Amacımız öğrencilerimizin sınıf dışında günlük yaşamlarının her anında İngilizce’yi kullanabilmeleri, hayatlarının bir parçası olarak kabul etmeleri ve öğrendikleri kavramları her iki dilde de bütünsel olarak kavrayabilmeleridir.