Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş nesiller yetiştirmeyi ilke edinen İSTEK Kaşgarlı Mahmut İlkokulu, eğitim anlayışını her alanda bu ilke ışığında yapılandırır. İlkokulumuzda öğrenci mutluluğunu esas alan, okulu sevdiren, öğrenci merkezli, öğretmen rehberli bir eğitim öğretim yaklaşımı benimsenmiştir. İlkokul eğitim programımızın amacı; kendini tanıyan ve doğru ifade eden, sorgulayan, özgün ürünler ortaya çıkarabilen, zamanı etkin kullanabilen, sporu ve sanatı yaşantısının parçası hâline getirmiş bireyler yetiştirmektir. Öğrenme ortamlarımız, öğrencilerin doğal meraklarını besleyen, aktif olarak öğrenmekten zevk almalarını sağlayan, bilginin gelecek yıllara transferini kolaylaştırmayı hedefleyen ortamlardır.

    Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin bir alanda edindiği bilgiler ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.

    Öğrencilere geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, farklı alanlarda güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz aktif öğrenen; öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenirler. Öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrencilerimiz soru sormaya teşvik edilir, öğrenme süreçlerinin planlanmasına katkıda bulunur.

 

Uluslararası Bakalorya – İlk Yıllar Programı

(International Baccalaureate – Programme – IB PYP)

İSTEK Kaşgarlı Mahmut İlkokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun İlk Yıllar Programı ile entegre edilerek uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sınıf düzeyi için öngördüğü kazanımlar IB PYP’nin sunduğu çerçeve etrafında yapılandırılarak geliştirilir. 3-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış olan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı IB PYP, araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu bir programdır. Amacı; ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler yetiştirmektir.

 

İKİNCİ ADIM-SECOND STEP: Sosyal ve Duygusal Becerileri Destekleme Programı

Değişim yaşamın kaçınılmaz olgusudur. Eğitim değişimden en çok etkilenen alanlardan biridir. Yapılan araştırmalar; son dönemde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çocukların sosyal deneyimsel süreçlerden uzaklaşıp daha fazla bireyselliğe yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Ancak insan sosyal bir varlıktır, mutlu olabilmesi için, birlikte yaşayabilme becerisine sahip olması gereklidir. Kişilik gelişiminin önemli bir kısmının tamamlandığı, sosyal ve duygusal becerilerin geliştiği en önemli dönem ise anaokulu ve ilkokul yıllarıdır.

Anaokulu ve ilkokul yıllarındaki sosyal ve duygusal öğrenim sürecinde; çocuklar duygularını tanımayı ve yönetmeyi, içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başlayarak sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenirler.

Sosyal ve duygusal gelişim süreçleri; kişisel farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, sosyal ilişki becerileri ve sorumlu karar alma gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Erken çocukluk döneminde; bir çocuğun kendi duygusal farkın-dalığı gelişmeden sosyal ilişkiler içinde empati kurma becerisini kazanması mümkün değildir. Kişisel farkındalık çocuğun duygu, düşünce ve değerlerinin farkında olması ve bunların davranışlarını nasıl etkilediğini anlamasını sağlar. Öz yönetim ise çocuğun sağlıklı bir şekilde duygu ve düşünceleriyle başa çıkabilmesi, duygularıyla bağlantılı olarak davranışlarını yönetebilmesi demektir, Stres altında kendini rahatlatabilmesini, ani dürtü ve isteklerini kontrol edebilmesini, kendi isteği doğrultusunda koyduğu kişisel ve akademik amaçlar için kendini motive edebilmesini kapsamaktadır.

 

Crossroads Programı

İSTEK Kaşgarlı Mahmut İlkokulu, öğrencilerin İngilizce’yi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için ders programları eşzamanlı olarak iki dilde yürütülmektedir. Böylece öğrenciler İngilizce’yi diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedir.

 

İkinci Yabancı Dil

Almanca ve İspanyolca 2., 3. ve 4. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak yapılır. Küçük yaşta öğrenilen ikinci yabancı dil öğrencilerimizin farklı dillerin kültürlerini daha yakından tanımasına ve iletişim becerilerini geliştirmesine olanak sağlar.