İSTEK KAŞGARLI MAHMUT ANAOKULU VE KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU MİSYON BİLDİRGESİ

İSTEK Okulları olarak misyonumuz; öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bir eğitim sunarak, onların Türkiye’nin geleceğinde ve Dünya genelinde olumlu etkileri olacak, bilimsel sorgulamaya, evrensel değerlere, kültürlerarası anlayışa ve hayat boyu öğrenmeye bağlı başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır.  

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL MISSION STATEMENT
Our mission at ISTEK Schools, mindful of the renaissance started by Atatürk, is to educate our students to become successful individuals committed to scientific inquiry, universal values, intercultural understanding and life-long learning who will have a positive impact on the future of Turkey and the World at large. 

IB Misyon Bildirgesi

Uluslararası Bakalorya, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaca yönelik olarak kuruluş, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla okullar, devletler ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır.

Bu programlar, dünya genelinde öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğini anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

IB Mission Statement

The International Baccalaureate® aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment.

These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

IB PYP – ULUSLARARASI BAKALORYA İLK YILLAR PROGRAMI

İlk Yıllar Programı (PYP) Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından 3-12 yaşlarındaki öğrenciler için tasarlanan bir müfredat çerçevesidir. Çocuğun doğal merakını, yaratıcılığını tanıyan bir felsefe üzerine kurulan PYP, öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinmelerini sağlayacak öğrenme ortamları sağlar. PYP, disiplinlerüstü bir müfredat çerçevesidir; öğrencilerin büyük fikirleri araştırıp sorgularken farklı ders alanları hakkında öğrenmelerini hedefler.

PYP okulları, öğrencinin –fiziksel, sosyal, zihinsel, estetik ve kültürel anlamda- farklı ihtiyaçlarını belirlemek ve onları karşılamak üzere uğraş vererek, öğrenmenin ilgi çekici, alakalı, düşünmeye zorlayan ve önemli olmasını sağlar. PYP’de öğrencinin öğrenimine önem katan şey, disiplinlerüstü modele bağlılıktır;  bu modelde geleneksel derslerin sınırlarını aşan, küresel önem taşıyan temalar öğrenimi şekillendirirler. Bu temalar, insanlık hakkında farkındalık kazandırır ve insanların ortak deneyimlerinin olduğu anlayışını ortaya koyar.

Dünyada 160'a yakın ülkede 5300 okulda IB programları uygulanmaktadır. Ülkemizde IB programlarının uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığınca kabul ve teşvik edilmektedir. 


OKULUMUZUN PYP YOLCULUĞU 

Nisan 2016’da Aday Okul statüsüyle PYP uygulamak üzere kabul alan okulumuz, öğretmenlerimizin titiz çalışmalarıyla hazırlanmış olan sorgulama programını, Anaokulu ve İlkokul kademesinde tüm sınıf seviyelerinde uygulamaya devam etmektedir. IB yetkilileri, Nisan 2017 tarihinde okulumuza Ön-Onay Ziyareti maksadıyla gelerek, uygulamalarımızı bir raporla değerlendirdiler ve bazı tavsiyelerde bulundular. Bu rapor doğrultusundaki çalışmalarımız sonrasında Şubat 2020 tarihinde okulumuza PYP Onay Ziyareti gerçekleştirildi. Olumlu geçen ziyaret sonrasında aldığımız raporla İSTEK Kaşgarlı Mahmut Anaokulu ve İSTEK Kaşgarlı Mahmut İlkokulu Haziran 2020 tarihi itibariyle PYP uygulamak üzere yetkilendirilerek IB Dünya Okulu statüsü kazanmıştır.   
 

Neden PYP?

1. Öğrencileri sorgulamaya teşvik etmek için.

PYP, yaratıcı, destekleyici ve işbirlikçi ortamlarda doğal merakı ve öğrenmeyi teşvik eder.

2. Karmaşık ve birbirine bağlı bir dünyayı anlamak için.

PYP öğrencileri kendileri için anlam yaratır ve gerçek dünya sorunlarını keşfederek anlayış oluştururlar.

3. Kendine güvenerek iletişim kurmak için.

PYP öğrencileri çeşitli şekillerde ve birden fazla dilde iletişim kurmayı öğrenirler.

4. Öğrenmeyi öğrenmek için.

PYP öğrencileri, kendi öğrenmelerini planlamak, sunmak ve değerlendirmek için öğretmenler ve diğer öğrencilerle işbirliği içinde çalışırlar.

5. Uluslararası bilinci oluşturmak için.

Kendi ve diğer kültürlerin işbirliği ve anlayışı PYP'nin önemli bir odak noktasıdır. Öğrenciler nasıl saygılı ve açık fikirli olmayı öğrenirler.

6. Farklı bakış açılarına sahip olmak için.

PYP öğrencileri, konu alanları içinde ve arasında bilgi, anlayış ve beceriler geliştirmek için eleştirel ve yaratıcı düşünceyi kullanır.

7. Öğrencileri eyleme geçirmek için.

PYP öğrencileri geliştikleri ve başarılı olduklarına inanırlar. Uygun seçimler yaparlar ve eylemleri için sorumluluk alırlar.

8. Düşünmeyi öğrenmek için.

Yaratıcı öğrenme, öğrencilere gittikçe küreselleşen ve belirsiz bir dünyada yeni ve beklenmedik zorluklara ve fırsatlara cevap vermek için çeviklik ve hayal gücü kazandırır.

9. Okul toplumunu öğrenme süreçlerine dâhil etmek için.

Eğitimin daha iyi ve daha barışçıl bir dünya inşa etmeye yardımcı olabileceği inancına tüm okul toplumunu dâhil ediyoruz.            

10. Duyarlı ve sorumluluk sahibi dünya vatandaşları yetiştirmek için.

Öğrenciler fikir ve görüşlerini ifade edebilir, kendi ve başkalarının hayatlarında fark yaratan çözümler önerebilirler.

 

IB ve programları hakkında daha fazla bilgi almak için ibo.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

PYP Veli Bilgilendirme Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

PYP Sorgulama Programımıza Ulaşmak İçin tıklayınız.

PYP Politikalar Kitapçığına Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

Please click here for PYP Policies Booklet

Please click here for PYP - Parent Handbook.