AP (Advanced Placement Program)

Advanced Placement Programı (AP) nedir?

İleri Düzey Yerleştirme Programı (Advanced Placement (AP)) lise öğrencilerinin yüksek öğrenime daha iyi hazırlanması için 1955 yılından itibaren College Board tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan bir programdır. Bu program zaman içinde birçok ülke tarafından kabul görmüştür. Günümüzde 60’ın üzerinde ülkede, 4000’den fazla üniversite, öğrenci kabulleri için AP programını ön koşul olarak istemektedir. 

AP programı öğrencilerin gelecekte seçecekleri mesleklere yönelik alan bilgilerini lisede daha geniş ve derinlemesine öğrenmelerine olanak sağlar. Öğrencilerin lisede aldıkları AP derslerini kazandıkları üniversitelerde kredi olarak sayıdırması da mümkün olmaktadır. 

 • AP Programı eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır.
 • AP dersleri kendisini akademik alanda güçlendirmek isteyen öğrencilere üniversite düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

AP Öğrencilere Ne Kazandırır?

 • Eleştirel düşünme
 • Problem çözme becerisi
 • Çok yönlü bakabilme 
 • Yaratıcılık
 • Amaca ve sonuca odaklanma
 • Güçlü yorumlar oluşturma
 • Zaman yönetimi 
 • Disiplinli çalışma becerisi
 • Araştırma teknikleri
 • Uluslararası, üniversite düzeyinde sınav deneyimi

AP Dersleri Ne Zaman ve Nasıl Değerlendirilir?

 • AP alan öğrenciler uluslararası sınavlara girerler
 • AP sınavları her yıl Mayıs ayının ilk iki haftasında yapılır. 
 • AP sınavları açık uçlu ve çoktan seçmeli olarak iki bölümden oluşur.
 • Çoktan seçmeli bölüm bilgisayar tarafından, açık uçlu sorular uzmanlar tarafından notlandırılır.
 • AP sınavları, üniversite profesörleri ve deneyimli AP öğretmenleri tarafından 1 ile 5 arasında bir ölçekte puanlandırılır. 
 • Birçok ABD üniversitesi 3 veya daha yüksek olan AP Sınavı puanları için kredi sunmaktadır.