ÖĞRENCİ MECLİSİ

Demokrasi, ancak tutum ve davranışlar düzeyinde günlük hayata adapte edilebildiği ölçüde öğrenilebilir ve içselleştirilebilir.
Ulu Önder Atatürk’ün de ifadesiyle, “Demokrasi fikri daima yükselen bir denizi andırmaktadır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren de demokrasi fikri mukavemet edilemez bir kuvvet ve cereyan hâlini almıştır.”
Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden biri de “Demokrasi eğitimi”dir. Demokrasinin, salt bir yönetim biçimi olmadığını bunun ötesinde bir hayat biçimi olduğunu görmeleri adına okulumuzda öğrenci meclisi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin, okul öğrenci meclisi çalışmalarında aktif rol almaları sağlanarak, “demokrasi bilinci”ni kazanmaları ve toplumumuzda özgür, demokratik toplum düzenini gerçekleştirmeleri ve sürdürmeleri hedeflenmiştir.
Her okulun bir “Öğrenci Meclisi” vardır, üyeleri ve başkanı öğrenciler tarafından seçilir. Öğrenci Meclisleri düzenli olarak toplantılar gerçekleştirirler ve yönetim tarafından onaylanan etkinlikler düzenleyebilirler. Yönetimin yapısı; meclis başkanı, başkan yardımcısı ve temsilcilerden oluşur.
Demokrasi eğitimi sonucunda öğrencilerimiz, bilgili yurttaş olma bilincinin yanı sıra aşağıda belirtilen bazı becerileri ve tutumları da edineceklerdir. Bu beceriler şöyle sıralanabilir :

Eleştirel düşünme,
Üretken olma,
Problem çözme,
Bilgi kaynaklarına başvurma ve bilgiyi kullanabilme,
Ahlâkî sorgulama,
Katılımcı olma,
Çok yönlü iletişim kurabilme,
İş birliği ve takım çalışması yapabilme,
Çatışmayı önleme, uzlaşma kültürünü kazanma,
Arabuluculuk,
Atılganlık becerileri,
Demokratik liderliği benimseme,
Kamuoyu oluşturabilme becerileri, 
Seçme ve seçilme sürecine hakim olma.