• Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alınır
  • Öğrenciler düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya  özendirilir
  • Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaçlanır.
  • Kültürel kimliğimizi  merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesine önem vermek
  • Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren  bireyler olarak yetişmesini sağlamak
  • Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını, bu sorunlara çözüm üretmesini sağlamak.
  • Öğrencilerin öğrenme sürecindeki deneyimlerini kullanarak çevreyle etkileşim kurmasına olanak  sağlamak
  • Periyodik olarak, öğrenci çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirilmeye olanak sağlamak 
  • Tüm sosyal dersler, öğrencilerin, demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde  yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve öğretim süresince edindikleri bilgiyi problem çözmede, eleştirel düşünmede  ve yaratıcı düşünmede kullanmalarını sağlayacak donanımlar kazandırmayı amaçlanır.

 

Sosyal Dersler Bölümünde Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri bulunur.