• İSTEK Okulları’nda Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin öğretim programlarında belirtilen konular, bilimsel düşünceyi esas alarak öğrencilere aktarılır.
  • Fen Dersleri’nin günlük yaşantı ile iç içe geçtiği durumlar laboratuvar çalışmaları ile pekiştirilir.
  • Düzenlenen yarışmalar, geziler ve bilim şenlikleri gibi etkinliklerle zengin bir eğitim ortamı yaratılır. Bu aktivitelerle öğrencilerin devamlı değişen bilimsel çalışmaları takip edebilmeleri ve kendilerine güven duymaları sağlanır.
  • Üniversiteye hazırlık çalışmaları, konu testleri ve deneme sınavlarıyla zenginleştirilir, bireysel veya grup çalışmalarıyla birebir öğrenme ortamı oluşturulur.
  • Okullarımızda Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 yıllık öğretim programı esas ve ilkelerine uygun olarak yürütülmekte ve fen derslerinin işlenişi sırasında 3 temel amaç göz önünde bulundurulmaktadır:
  • Öğrencilere fen konuları ile ilgili genel bilgi ve yasaları vermek.
  • Fen dersleri aracılığı ile öğrencilere zihinsel ve el becerilerini kazandırmak.
  • Fen ve teknoloji alanındaki meslek eğitimleri için temel oluşturmak.