İSTEK Uluğbey Anaokulu’nda verilen eğitimin nihai amacı öğrencilerimizin hazırlık sınıfı sonunda ilkokula hazır hale gelmelerini sağlamaktır. Eğitim programımız 6 yaş öğrencilerinden oluşan hazırlık sınıflarında yoğunlaşmakta ve öğrencilerimize özellikle okuma yazmaya hazır hale getirecek alt becerileri kazandırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla, çocuklar farklı gelişim alanlarında (bilişsel, dil, sosyal duygusal, psikomotor ve özbakım) çeşitli branş dersleriyle (Beden eğitimi, yüzme, satranç, bilgisayar, drama, bale, halk oyunları vb.gibi) desteklenmektedir. Ayrıca hazırlık programı kapsamında ilkokul sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerimize her hafta bir ders saatini içeren ve 14 hafta süren bir eğitim programı uygulanarak öğrencilerimizin sınıf öğretmenleri tarafından da değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu program ile öğrencilerimizin ilkokul fiziki ortamını da tanıyarak ilkokula rahat ve mutlu bir başlangıç yapmaları sağlanır.