Çocuğun sonraki yıllardaki gelişiminin temelleri, çocukluğun ilk yıllarından itibaren atılır. Anaokulu küçük çocukların temel eğitime hazırlandıkları aşama olmanın yanı sıra yaşıtları ile karşılaştıkları, sosyalleştikleri, güven ve bağlılık tutumlarını geliştirdikleri, öğrenmenin eğlenceli yönlerini deneyimledikleri süreçleri içeren bir yerdir.

İSTEK Uluğbey Anaokulunda öğrenciler kendileri için hazırlanmış özenli ve güvenli bir fiziksel ortamda yaparak, yaşayarak, keşfederek ve sorgulayarak öğrenme fırsatına erişirler. Öğrenme ortamları çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için çok yönlü bir biçimde hazırlanır. Öğrenme işbirliği, yaratıcılık, merak, empati, şevk, saygı, hoşgörü gibi tutumları deneyimleyecekleri ve geliştirecekleri süreçler üzerine planlanır. Her öğrencinin bireysel hazır bulunuşluğu ve gelişim düzeyi temel alınarak gelişimleri desteklenir.

Öğrenciler öğrenen topluluğunun değerli bir parçası kabul edilir ve bireysel, küçük ya da büyük grup çalışmaları yoluyla sorgulama sürecine dahil edilmeleri sağlanır.

İSTEK Uluğbey Anaokulunda eğitim sadece sınıfın içinde yaşanan bir süreç olarak görülmez, çocukların öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında bağlantılar kurması, daha iyi bir dünya yaratmanın yolları üzerinde düşünmeleri ve tüm Dünya için daha iyi neler yapabileceklerine ilişkin kararlar alarak bu kararlarını eyleme dönüştürmelerini amaçlayan bir sistem üzerine kurulmuştur.