BRANŞ ETKİNLİKLERİ

Anaokulu yılları gelişimin en hızlı olduğu yaşamın en değerli yıllarıdır. Erken yaşlarda öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini fark etmek, kişilik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla anaokulumuzda beden eğitimi, yüzme, sanat, müzik, drama, dans ve satranç gibi branş dersleri bulunmaktadır. Tüm branş dersleri, PYP Sorgulama programı çerçevesinde anaokulu programıyla eşgüdümlü, disiplinler arası ortak planlama çalışmaları yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Müzik:

Müzik, öğrencilerin sözel dil yeteneklerinin dışında bir iletişim kurma yoludur. Tüm duyuları harekete geçiren, rahatlatan ve sakinleştiren müzik etkinlikleri ile öğrenciler farklı yollarla iletişim kurmayı, tüm öğrenmelerin önemli bir parçasını oluşturan dinleme becerilerini de geliştirmiş olurlar.  Okulumuzda öğrencilere çeşitli müzik deneyimlerini keşfedebilecekleri bir ortam sağlanır ve yaşam boyu devam edecek müzik kültürünü geliştirmeleri hedeflenir. Orff yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı etkinliklerde öğrenciler bedensel bütünlüğü deneyimler, ritmik ve hareketsel doğaçlamalara, oradan da kendi yarattıkları ritimleri oluşturmayla devam ederler.

.Görsel Sanatlar:

Görsel Sanatlar çalışmalarında yaratıcı deneyimleri ve kavramsal anlayışı geliştirmeye yönelik öğrencilerin ilgisi çekecek olumlu bir öğrenme ortamı yaratılmaktadır.

Öğrenciler,   duygularını çizgiler aracılığı ile ifade ederken, aynı zamanda el kaslarının ve el-göz koordinasyonunun geliştirilme, malzemeleri (tuz seramiği, parmak boyası, suluboya, pastel boya, akrilik boya, kil, alçı, pullar, simler, boncuklar ve atık malzemeler) ve teknikleri amacına uygun olarak kullanabilme, figürlerle anlaşılır kompozisyon oluşturabilme ve başladığı işi bitirme becerileri geliştirmektedir.

Dans:

Öğrencilerin dansın kültürel ve sosyal yönünü anlamlandırabilmeleri, hareketler aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerini geliştirildiği dans derslerinde,  beden farkındalığı, denge, konsantrasyon, esneklik kazandırılarak özgüven gelişimi de desteklenir. Ayrıca, toplu halde yapılan çalışmalarda öğrencilerin işbirliği yapma yetenekleri gelişir ve kendi kültürümüze ait dansları öğrenirken, farklı kültürlere ait danslarla ilgili de farkındalık kazanırlar. 

Drama:

Drama, kendimizi fiziksel ve sözel olarak nasıl ifade ettiğimizle ilgilidir. Çocuklarımızın duyarlı, kendine güvenen, empati kurabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerinde önemli katkılar sağlayan drama çalışmaları, çok yönlü gelişimi destekleyen önemli etkinliklerden biridir. Jest, mimik ve beden dili kullanımını geliştirmek amacıyla, yaratıcı hareket, taklit, doğaçlama, maske çalışması, müzikal, pandomim, kukla ve hayal kurma çalışmalarının yanında, duygularını anlaşılabilir şekilde ifade edebilmeleri için dili de kullanarak yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin yaratıcı çalışmalarını izleyicilere sunma, yaşıtlarını sahnede izleme ve böylece kendileri de eleştirel farkındalığa sahip izleyiciler olma fırsatına sahip olurlar.

   Bilişim Teknolojileri/Kodlama:

Öğrencilerin öğrenmelerini ve kavramsal anlayışlarını geliştirmelerine destek olan ve sorgulama programı doğrultusunda uygulanan bilgisayar aktivitelerinde üniteler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilir. Aynı zamanda, bilgisayarla tanışma, fare ve klavye kullanarak el-göz koordinasyonunun, küçük kas becerilerinin gelişmesi, oyunlarla, bilişim teknolojisini doğru biçimde kullanmanın önemini kavramaları sağlanmaktadır. Kodlamaya giriş niteliğindeki derslerde ise; öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmektedir.

Satranç:

Satranç çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren bir zihin sporudur. Hedefimiz, stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak, farklı ve çoklu düşünme becerilerini, karar verme, problem çözme ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmektir.

 Yüzme:

Kampüs içinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen dersler, öğrencilerimizin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken yeteneklerinin keşfedilmesine de olanak sağlar. Suda kalma, nefes kontrolü, serbest ve sırt üstü yüzme, serbest ve sırt stil ayak vuruş çalışmaları yapılarak, temel yüzme becerileri kazandırılır.