Anaokulumuzda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü çalışmaları iki grup altında toplanmaktadır:

1.Öğrencilerle yapılan çalışmalar

2.Velilerle yapılan çalışmalar
 

1. Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar:

 • Aday öğrencilerle yapılan tanıma çalışmaları,
 • Okula yeni başlayan öğrencilere uygulanan oryantasyon programı,
 • Öğrencilerin gelişimlerini çeşitli ölçme değerlendirme test ve envanterler kullanarak değerlendirme,
 • Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek için yapılan çalışmalar,
 • Öğrenciler için dikkat geliştirici çalışmalar,
 • Öğrencilerin sorunlarını çözümü için yapılan bireysel danışmanlık çalışmaları
 • Sınıf ortamında gözlem

 2. Velilerle Yapılan Çalışmalar:

 • Uyum sürecinde velilere yönelik oryantasyon programı,
 • Aile içerisinde öğrencinin yaşadığı problemlerin çözümü için danışmanlık çalışmaları,
 • Velilere yönelik seminerler,
 • Velilere gönderilen bültenler