İSTEK Belde Okulları olarak vizyonumuz, ülkenin ve dünyanın geleceğine katkı sağlayacak lider bireylerin yetiştirildiği, ulusal ve uluslararası alanda önder bir eğitim kurumu olmak.

2011 yılında başlatılan eğitimde yeniden yapılanma sürecinde “Uluslararası Eğitimde Mükemmeliyete Ulaşma” çalışmalarını Kasım 2014 tarihinde tamamlamış, “CIS-Council of International Schools” tarafından akredite olmuş ve dünyada 680, Türkiye’de ise 18 okul arasına girmeye hak kazanmış bulunmaktayız.

Öğrencilerimize bireysel, ulusal ve evrensel değerleri, akademik bilgi ve becerileri çağdaş yaklaşımlarla kazandırmak; bunları kültür, sanat ve spor alanlarındaki çalışmalarla desteklemek ise, temel hedefimiz. Yolumuzu aydınlatan ışık, Ulu Önderimiz Atatürk!

İSTEK Belde Okullarında öğrenci ve öğretmen, eğitim sürecinde yer değiştirebilen; birbiriyle beceri, bilgi, duygu alışverişine girip zenginleşen iki öğe durumunda.Tam öğrenme esaslı, bütünüyle öğrenci merkezli, sentez eğitim programları uyguluyoruz. Böylece okul, “kampüsten çıktıktan sonra, dışarıda da işe yarayabilecek deneyimlerin edinildiği bir yaşam parçası” tanımına ulaşıyor.

İşte bu gerçeklerden hareketle kurulan ve alanında yetkin, meslekî deneyimlerini hizmetiçi eğitimler, yüksek lisans ve doktora programlarıyla zenginleştiren, ekip ruhu içinde çalışan, değişen ve gelişen dünyada kendini “öğrenen insan“ olarak tanımlayıp yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, kurumla özdeşleşmiş yönetici ve öğretmenleriyle yaşayan bir okul ortamı sunuyoruz.

Ulusumuza ve dünyaya değer katan bireyler yetiştirmeyi, modern eğitim olanaklarımız ve donanımlarımızla burada olmayı, yaşama katkıda bulunmayı, öğretmeyi ve öğrenmeyi seviyoruz.

 

Saygılarımla

Seçil TOPÇU

Kampüs Müdürü