İSTEK Uluğbey Okulları
  • Öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metodlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmak
  • Global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayanan, akademik programlar uygulamak
  • İngilizce’yi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.
  • Uygulanan performansa dayalı çok çeşitli çalışmalar ile etkili dil becerileri üretimini sağlamak
  • İkinci yabancı dil olarak Almanca veya İspanyolca dersleri ile öğrencilerin kendilerini iki farklı dilde (İngilizce-Almanca veya İngilizce-İspanyolca) daha ifade etme becerileri kazandırarak farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemek
  • Yaz dönemi yurt dışında İngilizceyi geliştirme imkanı