İSTEK Uluğbey Okulları
 • Düşünme biçiminde farklılık kazandırmak, analitik bir bakış açısı kazandırmak.
 • Değişkenler/olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmek,
 • Öğrencilerin olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmelerini sağlamak, 
 • Yaşamda karşılaşılan problemleri analitik olarak yorumlayarak bir yaklaşım kazanmalarını sağlamak,
 • Problem çözme becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini, iletişim becerilerini, yaratıcı düşünme becerilerini, yansıtıcı düşünme becerilerini kazandırarak kavramsal ve zihinsel gelişimlerini artırmak,
 • Hayata pozitif bakmalarını ve çözüm odaklı olmalarını sağlamak,
 • Düşünme güçlerini geliştirmek ve matematiği güç, karmaşık ve soyut algılanış biçiminden kurtarmalarını sağlamak,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmek,
 • Bilgiyi transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmek,
 • Çabuk ve doğru karar verme gücünü geliştirmek,
 • Kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, kendine güven duygusunu geliştirmesini sağlamak, *Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerilerini artırmaktır.
 • Her sınıf seviyesinde belirli periyotlarla Konu Tarama, YGS ve LYS deneme sınavları yapılarak öğrencilerimiz üniversite giriş sınavına hazırlanmak.
 • İzleme, geri bildirim, düzeltme ve yönlendirme sistemi kurulmuş, öğrenme eksikliklerinin anında giderilmesi ve ortalamanın üstündeki öğrencilerin çeşitli etkinliklere yönlendirilmelerini sağlamak.
 • Çeşitli etkinlikler, projeler ve yarışmalar (Okul içi, il,ilçe ve uluslararası çaptaki yarışmalar, Tübitak ve proje çalışmaları) aracılığıyla öğrencilerin işbirliği içinde çalışma becerileri ve paylaşma duygularını geliştirmek

Matematik eğitimimizle öğrencilerimizin; 

1.   Problem Çözme Becerisi

2.   İlişkilendirme Becerisi

3.   İletişim Kurma Becerisi

4.   Matematiksel Modelleme Becerisi

5.   Akıl Yürütme Becerisi 

ile öğrenme-öğretme sürecinde matematiksel kuralların ezberletilmesi yerine, bu kuralları öğrencilerin bulmasını sağlayacak, matematiksel düşünmenin öğrenciye kazandırılması