İSTEK Kaşgarlı Mahmut Schools

Çocuklarımızın sahip olması istenilen evrensel ve sosyal düzlemdeki temel değerleri keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan çalışmaları kapsamaktadır. (Milli Eğitim Çerçeve Programı doğrultusunda, ele alınan konularla paralel olarak işbirliği, saygı, yardımlaşma, empati, duyarlı olma vb.