İSTEK Kaşgarlı Mahmut Schools

Okula Geliş:

• Tüm öğrenciler en geç 08.30’da okulda olurlar. En erken okula geliş saati, velisi tarafından bırakılan öğrencilerimiz için 08.00’dir.

• Okul içine öğrenci sağlığı ve güvenliği nedeniyle araç girişi yapılmamaktadır.

• Öğrenci girişi, kampüs girişi olan ana kapıdan sağlanır ve öğrencilerimizin öğretmenlere teslim edilmesi/alınması “Öğrenci Kabul Noktası”ndan gerçekleştirilir.

• Anaokulundan ilkokula geçiş, eğitim saati içerisinde sadece öğretmenler ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Güvenliği korumak adına, giriş çıkış saatlerinde anaokulundan ilkokula geçişlerde ara kapılar kullanılamaz.

Okuldan Ayrılış:

• Okul servisleri okuldan saat 15.45’te ayrılır. 15.45-17.00 arasında sınıf öğretmenleriyle birlikte aktivite temelli eğitici çalışmalar devam eder.

• Velisi tarafından alınan öğrenciler 16.00 itibariyle teslim edilmeye başlanır. Çalışan velilerimiz için en geç öğrenci teslim alma saati 17.15’dir.

• Öğrencilerimiz yalnızca velilerine ya da sene başında doldurulan “Öğrenci Teslim Dilekçesi” ndeki kişilere teslim edilir.

• Olağandışı durumlarda velinin anaokulu idaresine e-posta ya da telefon yoluyla teslim alacak kişinin kimliğini ibraz etmesi ve “Öğrenci Giriş Kartı” ile öğrenciyi teslim alması gerekir.

• Öğrencilerin okula geliş/okuldan ayrılışına refakat edecek kişinin 65 Yaş üstü veya risk grubu rahatsızlığı olanlardan tercih edilmemesi gerekmektedir.

 

Öğrenci Devamsızlığı:

• Okulumuzda günlük devamsızlık bilgileri, SMS yoluyla velilere bildirilmektedir. Çocuğunuzun okula gelememesi durumunda, bunun sebebini ve öngörülebilir süresini sizlerin de okula bildirmeniz gerekmektedir. Öğrencilerimizin 3 günü geçen devamsızlık durumlarında veli dilekçesi, 5 günü geçen devamsızlıklarda doktor raporu gönderilmesi gerekir. Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi durumunda öğrencilerin devamsızlık yapmadan derslere katılması konusunda velilerin desteği önemlidir. Katılım konusunda motivasyona ihtiyaç duyan öğrenciler için okul idaresi, sınıf öğretmeni ve okul psikoloğu veli tarafından bilgilendirilmelidir. Devamsızlıkları uzun süren öğrenciler İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerine veya Toplum Sağlığı Merkezlerine bildirilecektir.