İSTEK Bilge Kağan Schools
 • Okul Aile Birliği üyeliği, gönüllülük esasına dayalıdır. Amacı, okula ve öğrenciye hizmettir.
 • Okul Aile Birliği, şikâyet ve önerileri yazılı olarak kabul eder; OAB Başkanı aracılığı ile okul yönetimine sunar.
 • Okul Aile Birliği, belirlenmiş sosyal sorumluluk projelerinde okul adına aktif görev alır.
 • Toplantılarda alınan kararlar, çoğunluğun katılımı ile imza altına alınır. Okul Aile Birliği, aldığı kararları ancak okul yönetiminin onayının ardından uygulamaya koyabilir.
 • Okul Aile Birliği üyesi olmak, kişiye okul içinde serbestlik sağlamaz. Okul Aile Birliği ancak kantin, yemekhane, tuvalet denetimi veya okul yönetimince belirlenmiş başka görevler için okulun fiziki alanlarında bulunabilir.
 • Okul Aile Birliği, öğretmen görüşmelerinde diğer veliler gibi öğretmen görüşme odalarını kullanır.
 • Okul Aile Birliği bizzat sorun çözemez, diğer velilere sorunun çözüm kaynağı olarak okul yönetimini adres gösterir.
 • Okul Aile Birliğinin amacı, okul ve öğrenci yararına çalışmaktır. Bir sorun fark ettiğinde okul idaresi ile OAB başkanı aracılığı ile yazılı olarak paylaşır.
 • Okul Aile Birliği üyesi, toplantıda konuşulan konuları ve açıklamaları deklare etme yetkisine sahip değildir.
 • Okul Aile Birliği üyesine sözel ifade ile herhangi bir durum aksettirilmişse veliyi ilgili öğretmen, rehberlik birimi veya yöneticiye yönlendirir. Herhangi bir kişisel yorumda bulunamaz.
 • Okul Aile Birliği üyeleri, sosyal sorumluluk projelerinde okul tarafından görevlendirilecek yöneticiye gerekli desteği verirler. Resmî tören ve etkinliklere aktif olarak katılırlar.