İSTEK Bilge Kağan Schools

İSTEK BİLGE KAĞAN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ ‘’HEALTHIER TOGETHER/ BİRLİKTE DAHA SAĞLIKLI’’ İSİMLİ ETWINNING PROJESİNE BAŞLIYOR

 İSTEK Bilge Kağan Anaokulu olarak ‘’Healthier Together/Birlikte Daha Sağlıklı’’ konulu eTwinning projesine başlıyoruz.

Projemizde 12 farklı ülkedeki: Türkiye (10), Yunanistan (12), Romanya (5), Polonya (2), Italya (3), Fransa (1), İspanya (1), Slovakya (1), Slovenya (1), Gürcistan (1), Hırvatistan (1), Çek Cumhuriyeti (1) anaokullarından 5-6 yaş arasındaki öğrenciler ve bu ülkelerde eğitim veren 39 öğretmen yer almaktadır.

eTwinning Uluslararası Projemizin amacı Fiziksel sağlık , Mental sağlık ve Dijital sağlık üzerine yoğunlaşarak öğrencilerimizin evrensel görüşe ulaşıp kendi sağlıklı rutin ve sağlıklı yaşamlarını inşa etmeleri, bu bilinci günlük yaşamlarında da aktif olarak kullanabilmeleridir. Yıl boyunca sürecek olan projemizde sağlıklı bir birey olabilmek ile ilgili çeşitli aktiviteleri dersimize entegre ederek öğrencilerimizle birlikte multi disipliner alanda daha aktif olmayı amaçlıyoruz. UNESCO’nun evrensel sağlık bildirgesinden ve amaçlarından proje boyunca yararlanacağız. Projemizde web araçları kullanılarak dijital etkinlikler yapılacak, açık havada ve doğada etkinlikler uygulanacak, işbirlikçi etkinliklere değer verilecek ve öğrencilerimizin çalışmaları çeşitli platformlarda (Sosyal Medya) paylaşılacaktır.

 As ISTEK Bilge Kağan Kindergarten, we are starting an eTwinning project on ‘’Healthier Together/Birlikte Daha Saglikli’’

In our project, students aged 5-6 from kindergartens in 12 different countries in Turkey (10), Greece (12), Romania (5), Poland (2), Italy (3), France (1), Spain (1), Slovenia (1), Georgia (1), Croatia (1), Czech Republic (1) and those who teach in these countries there are 39 teachers.

Our eTwinning International Project aims to focus on physical health, mental health, and digital health by creating students' own healthy routines. Building means actively using this awareness in their daily lives. It will continue throughout the year. In our project, we integrate various activities related to being a healthy person into our lessons. We aim to be more active in the multidisciplinary field with the pieces.We will use UNESCO's universal health declaration as a guide. In the project, digital activities will be carried out using web tools, and outdoor activities, collaborative activities will be valued and the work of our students will be shared on various platforms (Social Media).