Öğrenciler her sabah nöbetçi öğretmenler tarafından karşılanır. Öğretmenlerin çocukları karşılamasından sonra eller yıkanarak kahvaltı için yemekhaneye gidilir. kahvaltının ardından her çocuk sınıf içinde oluşturulan ilgi ve öğrenme alanlarından (Evcilik, Blok, Müzik, Sanat, Kukla, Fen Ve Matematik, Kitap vb.) istediğine yönelik planını yapar ve bu planını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı materyalleri belirler. Bu zaman çocukların hiçbir müdahale olmadan planlarını gerçekleştirdikleri, kendi ifadeleriyle oyunlarını oynadıkları zamandır. Bu süreç içerisinde öğretmen çocukları bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşları ile ilişkileri, bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözdükleri gibi konularda gözlemleyerek kayıtlar tutar. Her sınıf için günün belli zamanlarında belirlenmiş olan branş etkinlikleri alanlarında uzman branş öğretmenleri tarafından uygulanır. Toplanma ve temizlik zamanı; Çocukların çalışma zamanında kullandıkları tüm araç gereçleri ait olduğu bölüme koyduğu ve tamamlanmış projelerini daha sonra sergilemek üzere ortadan kaldırdığı zamandır. Eve gidiş zamanı; Çocukların çalışma zamanı içinde yaşadıkları deneyimlerini değerlendirme ve geliştirme olanağı buldukları, planlarına kattıklarını, arkadaşları ile yaşadıklarını anlattıkları ya da çeşitli etkinliklerle (resim yapma v.b. gibi) sundukları zamandır.