ULUSLARARASI BAKALORYA ORGANİZASYONU

(INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION-IBO)

IBO (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya yaratılmasına yardımcı olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanların gelişimini hedefler.

Bunu gerçekleştirilmek için IBO; okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar ile çalışarak, uluslararası eğitimi esas alarak, öğrencinin gelişimini çok yönlü değerlendiren ve potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına fırsat veren programlar geliştirir. Bu programlar; dünyanın her yerinde öğrencileri diğer insanların farklılıklarına rağmen haklı olabileceklerini anlayan aktif, sevgi dolu ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaya teşvik eder.

IBO tarafından geliştirilen eğitim programlarını uygulayan okulların amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir.

İSTEK BARIŞ’TA İLK YILLAR PROGRAMI (PRIMARY YEARS PROGRAMME-PYP)

PYP (İlk Yıllar Programı) , 3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlamaktadır. PYP, öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modelini temel alan bir eğitim ve öğretim yaklaşımıdır.

Okulumuzda Milli Eğitim Programı PYP çatısı altında eksiksiz olarak uygulanmaktadır. Tüm üniteler, alanlar-arası geçişler içeren bir sorgulama bağlamı içerisinde ele alınır. Bu disiplinler üstü sorgulama programıyla öğrenilenler bir araya getirilir ve çocukların okul dışındaki hayatla bağlantılar kurmaları sağlanır.

PYP, çocuğun yalnızca sınıf içinde değil, dış dünyada da değişik ortamlarda öğrenmeye devam ettiği düşüncesinden yola çıkarak, bireyin bütünsel gelişimi üzerine odaklanmıştır. Çocuğun akademik, sosyal, kültürel ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik bir öğretim çatısı oluşturmuştur.

PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. PYP, temel bilgi ve becerileri edinme, kavramsal anlayışı geliştirme, olumlu tutumlar benimseme ve sorumlu eylemlerde bulunma açısından bir denge oluşturmaya çalışır.

Üniteler ve üniteler dışında işlenen konular, çocukların bilgiyi ezberlemesi ve öğrenmesi yerine sorgulayarak anlaması hedeflenerek işlenir.

PYP, öğrencilere yüksek standartlar sunar ve öğrencilerden beklentiler de aynı oranda yüksektir.

Okuldaki öğretmenler, öğretim programını ortak olarak planlarlar, dolayısıyla bütünleşmiş bir eğitim uygulanır.

Öğretim programının başarısını arttırmak amacıyla, PYP uygulayan okullar arasında fikir alışverişi ve işbirliği yapılır. Bu doğrultuda yurtiçi ve yurtdışında PYP uygulayan okullarla işbirliğimiz sürmektedir.

Öğretmenlerimiz okulumuz ve İSTEK Okulları genelinde düzenlenen yoğun hizmet içi eğitim programlarının yanı sıra IBO tarafından yurt dışında düzenlenen seminer, konferans ve atölye çalışmalarına da katılırlar.

 

İSTEK BARIŞ ANAOKULU VE İLKOKULUNUN PYP YOLCULUĞU

Eylül 2008’de Aday Okul statüsüyle PYP uygulamak üzere kabul alan okulumuz, öğretmenlerimizin titiz çalışmalarıyla hazırlanmış olan sorgulama programını her yıl geliştirerek, anaokulu ve ilkokulda tüm sınıf seviyelerinde uygulamaya devam etmektedir. IBO yetkilileri, 2-3 Mayıs 2011 tarihinde okulumuza Ön-Onaylama Ziyareti maksadıyla gelerek, uygulamalarımızı bir raporla değerlendirdiler ve bazı tavsiyelerde bulundular. Bu rapor doğrultusundaki çalışmalarımız sonrasında 6-7 Aralık 2011 tarihinde okulumuza PYP Onay Ziyareti gerçekleştirildi. Olumlu geçen ziyaret sonrasında aldığımız raporla İSTEK Barış Anaokulu ve İSTEK Barış İlkokulu 7 Şubat 2012 tarihi itibariyle PYP uygulamak üzere yetkilendirilerek IB Dünya Okulu statüsü kazanmıştır. Böylelikle, İSTEK Semiha Şakir Okulları bünyesinde bulunan İSTEK Barış Anaokulu ve İSTEK Barış İlkokulu, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu-IBO’nun İlk Yıllar Programı’nı (Primary Years Programme - IBPYP) uygulama onayı alarak, IB Dünya Okulu statüsüyle PYP uygulamak için otorize oldu ve böylelikle uluslararası eğitim kalitesini tescillemiştir.

İSTEK Barış Anaokulu ve İSTEK Barış İlkokulu’na ait IB sayfasını http://www.ibo.org/school/004478/ adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Program Değerlendirme Ziyaretleri, IBO’nun belirli aralıklarla IB Dünya Okulları’na okulların otorize olmalarının ardından gerekli standart ve uygulamaları yerine getirmeyi ne derece sürdürdüklerini ve gösterdikleri gelişimi denetlemek amacıyla sundukları bir hizmettir. 11-13 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşen 1. PYP Değerlendirme Ziyaretinde okulumuza gelen yetkililer uygulamalarımıza dair gözlemleri ışığında bir rapor hazırladılar. Yetkililer ders gözlemleri ve öğretmen–öğrenci–velilerle yaptıkları toplantılar sonrasında hazırladıkları raporla takdir ettikleri uygulamalarımızı ve geliştirmeye devam etmemiz gereken alanlarımızı bizlerle paylaştılar. Aldığımız geri bildirimler ışığında eylem planımızı hazırlayarak uygulamalarımızı geliştirmeye devam etmekteyiz. Okulumuz 5 yıllık döngülerle değerlendirme ziyaretlerinden geçmeye devam edecektir.

İSTEK Barış Anaokulu ve İlkokulu 2018-2019 PYP Sorgulama Programı için Tıklayınız..

İSTEK Barış Anaokulu ve İlkokulu PYP Veli Bilgilendirme Kitapçığı için Tıklayınız...

İSTEK Barış Anaokulu ve İlkokulu Politika Belgeleri için Tıklayınız...

ISTEK Barış İlkokulu 2017-2018 2. Dönem PYP Sorgulama Üniteleri Bültenimiz 

https://bit.ly/2Jwvspc 

ISTEK Barış 2017-2018 PYP Sergisi Kitapçığı

https://bit.ly/2I64Khu 

ISTEK Barış İlkokulu 2017-2018 1. Dönem PYP Sorgulama Üniteleri Bültenimiz  

http://www.youblisher.com/p/1915779-ISTEK-BARIS-ILKOKULU-2017-2018-1-DONEM-PYP-SORGULAMA-UNITELERI-BULTENI/

ISTEK Barış Pre-School and Primary School is an IB World School that implements the International Baccalaureate Primary Years Programme (IBPYP). The school has obtained authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy a commitment to high quality, challenging, international education that this school believes is important for our students. For further information, please visit the school's IB page:http://www.ibo.org/school/004478/