İSTEK Kaşgarlı Mahmut Anaokulu`nda psikolojik danışma ve rehberlik bölümü tarafından yapılan çalışmalar aday öğrencileri tanımak amaçlı yapılan okul olgunluğu görüşmeleri ile başlar. Bu görüşmeler sonucunda bilişsel, fiziksel ve sosyal olarak uygun olduğu yaş grubu, aile ile birlikte çalışılarak tespit edilir.

Okula başlama sürecinde ise okula uyumunu kolaylaştırmak için oryantasyon haftası düzenlenir. Bu programda öğrencinin okula, arkadaşlarına ve öğretmenlerine alışma süreci düzenlenen farklı etkinlikler ile desteklenir.

Öğrencinin gelişimi Portage Gelişim Ölçeği ile takip edilir ve veli ile yapılan görüşmelerde paylaşılır. Öğrencilerin sosyal gelişimleri birçok aktivite ile desteklenerek; sorun çözme becerilerini geliştirmek için danışmanlık çalışmaları yürütülür.

Değerler eğitimi kapsamında okul psikoloğu ayın değeri çalışmaları sınıflarda yürütülür ve bu çalışmalarda velilerin de destek sağlaması istenir.

Velilerle yapılan çalışmalarda ise, okulun ilk haftası ile birlikte öğrencilerin uyumunun sağlanmasında iş birliğinde olmak ve bu sürecin kolaylaştırılması hedeflenir. Aile içinde ve sosyal yaşamda karşılaşılan sorunların çözümü için anaokulu psikoloğu eşliğinde danışmanlık çalışmaları yürütülür.

Anaokulu psikoloğunun aylık olarak hazırladığı bültenler veliye web sitesi aracılığı ile ulaştırılır.