İSTEK Kaşgarlı Mahmut Schools

DI (DESTINATION IMAGINATION)

Destination Imagination, okul eğitiminin yanı sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. 1999 yılında kurulan ve normal eğitim sürecine paralel olarak, gençlerin yaratıcılıklarını daha çok kullanmalarını, geliştirmelerini ve günlük hayatta uygulama becerilerini artırmayı hedefleyen Destination Imagination, etkinlikleriyle her yıl dünyanın dört bir yanında 100 binden fazla öğrenciye ulaşıyor. 

FLL JUNIOR (FLLJR) 

FIRST 1989’da gençlerin bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini canlandırmak için kuruldu. Manchester NH’de kurulan FIRST, gençleri bilim, mühendislik, teknoloji ve matematik alanlarında bir eğitim ve kariyer hedeflemeye motive eden ve aynı zamanda özgüven ve hayat becerilerini geliştiren ulaşılabilir ve inovatif programlar tasarlar.

3 yıldır okulumuz bünyesinde öğrencilere mühendislik becerisi kazandırmayı amaçlayan Robotic Kulübü öğrencileri, Türkiye çapında yarışmalara katılır. Robotic Kulübü öğrencileri, öğrencilere mühendislik becerisi kazandırmayı amaçlayan Türkiye çapında düzenlenen yarışmalara katılarak okulumuzu temsil etmektedir. Bunlara ek olarak okulumuz bünyesinde bulunan atölyede bireysel ve grup projeleri geliştirerek inovatif ürünler üretmektedirler. 

JRMUN - MUN (MODEL UNITED NATIONS) KULÜBÜ:

Öğrenciler, insan haklarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Örgütü konferanslarının simülasyonu niteliğinde olan münazara konferanslarına katılırlar. Her bir öğrenci, Model Birleşmiş Milletler çerçevesinde temsil ettikleri ülkelerin sözcülüklerini üstlenerek, Büyükelçi, Dış İşleri Bakanı, delege vb. rollerini oynarlar. Üniversite ya da lise öğrencilerinin düzenledikleri farklı ulusal ve uluslararası MUN konferanslarında bir araya gelen öğrenciler hem BM'nin işleyiş ve karar alma mekanizmalarını tecrübe etmiş hem de uluslararası sorunlara farklı bir bakış açısı sunmuş olurlar.

Kulüp öğrencilerimiz, kendilerine verilen komisyonlar doğrultusunda konuları ile ilgili araştırmalar yapar ve sunumları için hazırlanırlar. Okul içerisinde de örnek konferanslar düzenleyerek çalışmalarını sürdürürler. Kulüp öğrencileri her sene İstanbul içerisinde yapılan birçok konferansa katılırlar. Bu konferanslara, YMUN, ACIMUN, DENMUN, ILMUN  gibi bir çok örnek verebiliriz.