İSTEK Kaşgarlı Mahmut Schools

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları, anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerini akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olarak yetiştirmeyi ve tüm dünyada örnek alınacak bir eğitim kurumu olmayı vizyon olarak benimsemiştir.

Atatürk reformlarının takipçisi nesiller yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimizin akademik çalışmalarda başarılı, çağdaş, eleştirel düşünebilen, kültürel mirasına, ulusal değerlerine sahip çıkan, çevresine duyarlı, özgüven sahibi bireyler olarak yetişmeleri en önemli hedefimizdir. Çağın gereksinimleri doğrultusunda sahip olduğumuz kaynakları verimli kullanıp yeni kaynaklar yaratarak tüm akademik personelimizle bu hedefleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Hizmete girdiği 1987-1988 eğitim öğretim yılından bu yana, geleceğe hazırladığı nice nesillerle seçkin bir eğitim yuvası olduğunu kanıtlayan okulumuzun; öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve tüm çalışanları ile ilkeli eğitim anlayışından ödün vermeden yeni eğitim öğretim yılında artan bir ivmeyle daha büyük başarılara imza atacağından kuşku duymuyor, bu heyecanla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Mustafa YALÇINKAYA

İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları

Kampüs Müdürü