Eğitim Programları

1. SINIFLAR TÜRKÇE İlk okuma-yazma öğretimi; öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler öğrencilerin hayat boyu kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de geliştirmektedir. Bu nedenle okuma yazma becerilerinin daha sağlam temele oturması, etkili ve güzel kullanılma...

Eğitim Programları
FAST ACCESS