Matematik hayatın tam olarak kendisidir ve hayatın her alanında karşımıza çıkar. Bu yüzden matematiği anlamak ve doğru öğrenmek çok önemlidir. 

 Matematik Bölümü olarak hedeflerimiz;

Öğrencilerimizin;

 • Durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmelerini sağlamayı,
 • Yaratıcı düşünce gücünü geliştirmeyi,
 • Doğru çözümler üretebilmeyi,
 • Düşünme biçiminde farklılık yaratmayı,
 • Kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olarak kendine güven duygusunu geliştirmeyi,
 • Araştırma ve iş birliği içinde çalışmayı,
 • Hayata pozitif bakmalarını ve çözüm odaklı olmalarını, sağlamaktır.

Matematik Dersinde Yapılan Çalışmalar;

 • Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan fasikül ve çalışma kağıtları ile sınıf içi çalışmalar desteklenmektedir.
 • Matematik derslerinde çeşitli bilgisayar programları ile öğrencilerin konuları daha iyi anlayabilmeleri sağlanmaktadır.
 • Her sınıf düzeyinde konu tarama, TYT, AYT deneme sınavları yapılarak öğrencilerimizin üniversite giriş sınavına en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır.
 • İzleme, geribildirim, düzeltme ve yönlendirme sistemi kurulmuş, öğrenme eksiliklerinin anında giderilmesi ve ortalamanın üstündeki öğrencilerin çeşitli etkinliklere yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.
 • Çeşitli etkinlikler, projeler ve yarışmalar ( Okul içi, il ve ilçe çapındaki yarışmalar, TUBİTAK ve proje çalışmaları) aracılığıyla öğrencilerin iş birliği içinde çalışmaları geliştirilmektedir.
 • Ortalamanın altında kalan öğrencilerin konu eksikliklerinin giderilmesi için gerekli önlemler alınmakta ve etüt çalışmaları yapılmaktadır.