İSTEK Kemal Atatürk Schools

İSTEK Vakfı, misyonu ve vizyonuyla 1985 yılından bugüne Atatürk ilke ve prensipleri doğrultusunda ilerleyen, aklı ve bilimi kendisine pusula olarak belirlemiş nesiller yetiştirmektedir.

1987-1988 Eğitim öğretim yılında kapılarını açan kampüsümüz bugüne kadar çok değerli öğretmenleri sayesinde yüzlerce mezun vermiştir. Mezunlarımız sadece Türkiye’de değil dünya çapında geleceğimizi şekillendirmekte ve bizleri gururlandırmaktadırlar.

Öğrenciler İSTEK Kemal Atatürk Okullarının merkezindedir. Okulumuz öğrenci odaklı bir yaklaşımla öğrencilerin özgür düşünceleri doğrultusunda gelişmelerine olanak sağlar.

Öğrencilerimiz, anaokulundan lise son sınıfa kadar sonucun yanında sürecin de çok önemli olduğunu bilen, öğretmekten çok rehberlik eden öğretmenlerimiz sayesinde başarıyı yakalamaktadırlar. Bu başarıyı yakalamak için çok emek sarf etmek gerektiklerini bilir ve bu alanda teşvik edilirler.

IB Dünya Okulu statüsündeki okulumuz, anaokulu ve ilkokulda dünyanın en kapsamlı ve geçerli programı olan IB programlarından ‘’İlk Yıllar Programını’’ uygulamaktadır. Bu programda öğrencilerimiz ulusal müfredatı disiplinler arası temalarla ilişkilendirerek, yaparak ve yaşayarak deneyimlemektedirler. Bu sayede kalıcı öğrenme hedeflenmektedir.

Ortaokul ve lisede ise ulusal müfredat işlenmekte olup öğrencilerimizin eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip, sorumlu, yenilikçi, aydın ve lider olmaları için akademik ve sosyal açıdan dengeli bir program uygulanmaktadır.

Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin farklı öğrenme tarzlarına saygı gösterirler, liderlik becerilerini, yaratıcılıklarını, toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek için gezi, etkinlik düzenler ve kulüplere liderlik ederler, öğrencilerini her zaman soru sormalarına teşvik eder, sosyal, psikolojik ve akademik olarak çok yakından takip ederler.

Tüm çalışanlarımız, İSTEK Kemal Atatürk Okulları ailesi olarak Türkiye ve Dünya’nın geleceği olan bugünün gençlerini yetiştirmek için çok çalışmak zorunda olduğumuz bilinciyle her gün okula gelir ve onlar için hep daha iyiyi hedefleriz.

Erkan Gültekin

İSTEK Kemal Atatürk Okulları

Kampüs Müdürü