İSTEK Kemal Atatürk Lisesi de 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Ap programına dahil olmuştur. Bu seneden itibaren okulumuzda MEB programı ve AP programı uygulanmaya başlanmıştır.

Advanced Placement Programı (AP) nedir?

İleri Düzey Yerleştirme Programı (Advanced Placment; AP) College Board tarafından öğrencileri yüksek öğrenime daha iyi hazırlamak için 1955 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletlerinde liselerde uygulanmaya başlayıp ve günümüzde 60’dan fazla ülkede halen uygulanmakta olan bir programdır.

Öğrencilerin gelecekte seçecekleri mesleklere yönelik alan bilgilerini lisede daha geniş ve derinlemesine öğrenmelerini olanak sağlar. Öğrenciler lisede aldıkları bazı dersleri kazandıkları üniversitelerde kabul ettirmektedirler.

AP Programı eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektirir.

AP dersleri  kendisini akademik alanda güçlendirmek isteyen öğrencilere üniversite düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

İleri Düzey Yerleştirme Programı (Advanced Placment; AP) College Board tarafından

öğrencileri yüksek öğrenime daha iyi hazırlamak için 1955 yılından itibaren Amerika Birleşik

Devletlerinde liselerde uygulanmaya başlayıp ve günümüzde 60’dan fazla ülkede halen

uygulanmakta olan bir programdır.

AP Programı eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren

bir uluslararası programdır.

AP dersleri kendisini akademik alanda güçlendirmek isteyen öğrencilere üniversite düzeyinde

bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.

AP Öğrencilere Ne Kazandırır?

  • Eleştirel düşünme - Problem çözme becerisi
  • Çok yönlü bakabilme – Yaratıcılık
  • Amaca ve sonuca odaklanma
  • Sağlam argümanlar oluşturma
  • Zaman yönetimi - Disiplinli çalışma becerisi
  • Araştırma teknikleri
  • Uluslararası, üniversite düzeyinde sınav deneyimi