Uluslararası Programlar

CAMBRIDGE ENGLISH PEN FRIENDS PROJESİ

Cambridge English Penfriends, Cambridge Üniversitesinin tüm dünyada İngilizce öğrenenleri buluşturma amaçlı bir sosyal paylaşım  projesidir. Bu platformda öğrencilerimiz, belirlenen tema eşliğinde resimler yaparak kartlar hazırlarlar ve bu kartlar University of Cambridge Esol'un  resmi sayfasında yayınlanır. Yaptıkları resimler, dünyadaki bütün okulların katıldığı bu platformda oylamaya sunulur. Bu şekilde okul ortaklığı sağlanır ve ortak okuldan öğrencilerle kart değişimleri yapılır. Cambridge English Penfriends Proje Yarışması ile çocuklarımız dünya çapındaki akranlarıyla bağlantı kurarak İngilizce öğrenmeleri için heyecan verici bir projeye adım atmış olurlar ve uluslararası geçerliliği olan bir projede yer alma fırsatını yakalarlar.

 ETWINNING

eTwinning, Avrupa ülkelerindeki müdür, öğretmen ve öğrencilerin iletişim kurmasını, işbirliği yapmasını, projeler geliştirmesini ve paylaşmasını sağlayan uluslararası bir platformdur.  eTwinning portalı (www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalışma alanıdır. 2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2007 yılından bu yana Yaşam Boyu Öğrenme Programına sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. 2009 yılından beri Türkiye’ nin de içinde olduğu bu platformda İSTEK  Özel Kaşgarlı Mahmut İlkokulu olarak 2010 yılından beri projeler üretmekteyiz.   

SKYPE IN THE CLASSROOM

Skype in the classroom, öğretmen ve öğrencilerin Skype programını kullanarak bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlayan bir platformdur. Bu program sayesinde öğrenciler ortak ders işleyebilir, sunumlar yapabilir ve kültürel etkileşimde bulunabilirler. Aynı zamanda öğretmenler mesleki gelişimleri için de bu programdan yararlanabilirler. https://education.skype.com/ bu platformun  adresidir. İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut İlkokulu olarak 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından beri bu platformun bir parçasıyız.            

THE ASSISTANT OF THE WEEK

İngilizce’nin ders ile sınırlı kalmadığı, sınıf dışı ortamların ve ev ortamının etkin bir şekilde değerlendirilerek günlük hayatın bir parçası haline geldiği uygulamalar öğrencilerimizin yaş özelliklerine göre, görev tanımları, uygulama alanları, sorumlulukları, bu sorumluluklarla ilgili beklentiler ve somut ürünleri yönünden farklılık göstermektedir.   Bu uygulama ile öğrencilerimiz sosyal açıdan; özgüven, sorumluluk bilinci, iletişim becerisi gibi pek çok kazanım elde ederler. “YARDIMCI ÖĞRETMEN” olarak seçilen öğrenciler hem arkadaşlarına destek olurlar, hem de haftalık olarak belirlenen görev tanımları doğrultusunda sınıf arkadaşlarıyla paylaşımda bulunurlar. Ders içinde gösterilen tutum ve davranışlara göre öğrencimiz haftanın minik yardımcısı seçilir. Seçilen öğrenci haftanın her günü için tanımlanmış görevleri uygularken ev ve okul ortamı arasındaki bağı güçlendirecek bu çalışmalara aktif katılım gösterir.

TRINITY SINAVI

Hazırlık sınıflarımız her yıl Uluslararası geçerliliği olan Trinity sınavına girerler. Portfolyo, yazılı sınav ve sözlü sınav olarak üç aşamadan oluşan sınava gerek ders içi gerekse ders dışı kurslarla hazırlanan öğrencilerimiz, Nisan ayında yazılı sınava girer, Mayıs ayında ise Trinity kurumundan gelen yetkili kişiler tarafından sözlü sınava alındılar. Yıl boyunca hazırlanan portfolyoların da notlandırıldığı bu sınav maratonu yorucu, bir o kadar da keyifli ve başarılı geçti.

CAMBRIDGE ESOL SINAVLARI

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Sınavları 7 yaş grubundaki çocuklardan başlayarak, eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ve uluslararası şirketlerde çalışanların, doğru İngilizce becerilerini doğru seviyede kullanıp kullanmadıklarını test eder ve bunu sertifikalandırır. Cambridge Üniversitesi’nin bir kuruluşu olan Cambridge ESOL sertifikaları başarı ve ödül demektir. Dünya çapında binlerce eğitim organizasyonu ve eğitimciler nezdinde geçerliliğe sahiptir. Her yıl Mayıs ayında İstek Vakfının 5. Sınıf öğrencilerine ücretsiz girme imkanı sunduğu sınavlara tüm seviyelerden öğrencilerimiz gönüllü de katılabilmektedir.

FIT IN DEUTSCH PRÜFUNG/ ALMANCA FIT IN DEUTSCH PRÜFUNG DİL PASAPORTU SINAVI

Ögrencilerin, dil öğreniminde elde ettikleri başarıları belgelemek için başvurulacak en güvenilir yöntem, uluslararası geçerliliği olan sertifika sınavlarıyla bilgilerinin sınanmasıdır. Dünyanın her yerinde kabul gören Goethe-Institut sınavları, yüksek öğrenimde ve mesleki alanda avantaj sağlayan sertifikalardır. Bizler – hem Almanca’ya yeni başlayanlar, hem de Almanca’yı iyi konuşanlar için – Avrupa normlarına göre düzenlenmiş bir sertifikalandırma sistemi sunmaktayız.

Goethe-Institut, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin dünya çapında faaliyet gösteren bir kültür enstitüsüdür ve  yurt dışında Almancanın öğrenilmesini teşvik eden, uluslararası kültürel işbirliğini destekleyen bir kurumdur. Bizler dil öğreniminde Alman Kültür Merkezi ile ortaklaşa hareket etmekteyiz.