Kampüsümüz hakkında

 

İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları Atatürk ilke ve inkılapları rehberliğinde, evrensel değerlere ve bakış açısına sahip, kültürler arası farkındalığı olan ve farklı kültürlere saygılı, ulusal ve dünya problemlerin farkında, insan ve vatandaşlık haklarına saygılı, bilimsel ve araştırmacı düşünce yapısına bağlı, çevreye duyarlı, üretken, işbirliğine açık ve güvenli çocuklar yetiştirmeyi amaçlar.

 

İSTEK Kaşgarlı Mahmut Schools, under the guidance of Ataturk`s reforms and principles, aims to raise children with universal values and points of view; who are respectful to different cultures and who are aware of cultural differences, who are aware of our nations and the World`s problems, who are respectful of human and citizens rights, who are committed to research and scientific thinking, who are enviromentally conscious, who are productive, cooperative and confident.