DEYİM KARTLARIMIZI TASARLADIK

6. sınıf öğrencilerimiz kendi tasarladıkları deyim kartlarını hazırladı. Günlük hayatımızda yer alan deyimleri kendi pencerelerinden mizahi bir dille çizerek anlatmaya çalıştılar. Hem birçok deyimi hafızalarına kaydettiler hem de eğlenerek mizahi taraflarının gelişmesine katkıda bulundular. Bu etkinliğin amacı, dilimizin ve kültürümüzün temel taşlarından biri olan deyimlerimizin kavratılması, günlük yaşamda yerinde kullanılarak Türkçemizin zenginliklerinin fark edilmesidir. Etkinliğin sonunda öğrencilerimiz hazırladıkları deyim kartlarıyla oyunlar oynadılar.