• Değerlerimizle ilgili öğrencilerdeki yeterliliği arttırmak
  • Değerlerimizin yaşamın her alanında uygulanabilmesini sağlamak
  • Sahip olunan değerleri geliştirirken evrensel değerleri tanımak ve uygulamak değerler eğitimimizin hedefleridir.

Çocuklarımızın sahip olması istenilen evrensel ve sosyal temel değerleri keşfetmeleri ve geliştirmelerine yardımcı olan çalışmaları kapsamaktadır. (Milli Eğitim Çerçeve Programı doğrultusunda, ele alınan konularla paralel olarak İşbirliği, saygı, yardımlaşma, empati, duyarlı olma vb. kavramlar çalışılır. )