Eğitim Programları

Uluslararası Bakalorya – İlk Yıllar Programı (International Baccaleureate – Programme – IB PYP) Okulumuz Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını (IB PYP) 2018’de aday okul olarak uygulamaya başlamıştır. 2021 yılında IB Dünya Okulu statüsüyle yetkilendirilmiştir. Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış bir müfredat ç...

Eğitim Programları