• Farlı platformlarda bulunma imkanı
  • Araştırma ve bilimsel yöntem basamaklarını kullanma imkanı
  • Duygusal zekayı kullanma ve geliştirme imkanı
  • Farklı çalışmaları inceleme olanağı

The Duke of Edinburgh's International Award

Bu sene okulumuzda uygulanmaya başlayan The Duke of Edinburgh’s International Award, , 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği, 140’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren dünyanın önde gelen gençlik gelişim programıdır.

Ödül programı dört ayrı faaliyetten oluşmaktadır: Gönüllü hizmeti, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ve macera ve keşif.

The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation (Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Vakfı) ismiyle 1956 yılında Londra'da kurulan vakfın yürüttüğü programın amacı; gençleri, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmak ve onları hayata hazırlamaktır.  Program faaliyetleri gençleri kişisel keşfe ve gelişmeye , özgüven ve özdisiplin kazanmaya, girişimciğliğe ve yaratıcılığa, sorumluluk almaya, farklı kültürleri tanımaya ve anlamaya ve doğaya saygı duymaya teşvik eder.

İstek Uluğbey Okulları olarak öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine bu programı sayesinde katkıda bulunmayı hedefliyoruz.