1.ANAOKULU
Anaokulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programlarında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada okul öncesi eğitim bilimlerinde geçerliliği kanıtlanmış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış özgün bir program uygulanır. Haftada 10 saat İngilizce dersi Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilir.
15.40’dan sonraki süre, aktivite temelli eğitici çalışmalarla “etüt” programı olarak sürdürülmektedir. 
17.30’a kadar süren etüt programı süresince öğrencilerimize nöbetçi öğretmenler eşlik etmektedir. 

2.İLKOKUL
Yıl boyunca işlenecek konular, müfredat programı doğrultusunda sınıf ve branş öğretmenleri tarafından disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılarak planlanır ve tüm derslerin işlenişi bu doğrultuda eş zamanlı olarak yürütülür.
Okulumuz MEB müfredatı ile İngilizce ağırlıklı eğitim veren bir özel okuldur.
Tüm düzeylerde haftada 10 saat İngilizce dersi Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilir.

3.ORTAOKUL
5.sınıf düzeyi hazırlık sınıfı olarak düşünülür. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinin yanında haftada 16 saat İngilizce eğitimi verilir. Bu yoğun İngilizce eğitiminin 6 saatine yabancı öğretmenler girmekte ve öğrencilere öğrendiği grameri kullanma fırsatı sağlanır.
İkinci yabancı dil eğitimi Almanca ve İspanyolca dersliklerinde yapılır.
Hızlı okuma ve okuduğunu anlamanın çok önem kazandığı günümüz sınav sisteminde öğrencilerimiz 5. sınıfta Türkçe öğretmenlerinden haftada bir saat hızlı okuma ve anlama eğitimi alır.
Okulumuz MEB müfredatı ile İngilizce ağırlıklı eğitim veren bir özel okuldur.

4.ANADOLU LİSESİ
Okulumuz bir kısım derslerini (Fen Dersleri, Matematik) yabancı dille yapan Özel Türk Anadolu Lisesi statüsündedir.
Okulumuzun öğrenim süresi 5 yıldır. (Hazırlık + 4 yıl )
İkinci yabancı dil eğitimi Almanca ve İspanyolca dersliklerinde yapılır.
Ortaokul 5.sınıflarında da olduğu gibi LHZ sınıfında öğrencilerimiz, Türkçe öğretmenlerinden haftada bir saat hızlı okuma ve anlama eğitimi alır.

5.FEN LİSESİ
Yabancı dili İngilizce, öğretim dili Türkçedir.
Okulumuzun öğrenim süresi 4 yıldır.
İkinci yabancı dil eğitimi Almanca ve İspanyolca dersliklerinde yapılır.
Diğer okullarımızda da olduğu gibi 9.sınıfta öğrencilerimiz Türkçe öğretmenlerinden haftada bir saat hızlı okuma ve anlama eğitimi alır.