Uluğbey 6. Gençlik Konferansı Gerçekleşti

Gençleri geleceği tasarlarken Dünya üzerinde kökleşmiş her türlü kötü sistemden etkinlenmemelerini sağlamak ve mevcut sorunlarla düşüncelerini sınırlamamak amacıyla “Uraniptus” adlı ütopik gezegende yeni bir yaşam kurmayı ve öğrencilerin özgüvenini oluşturmaları amaçlayan Uluğbey 6. Gençlik Konferansı, 3 Mayıs’da İSTEK Uluğbey Okullarında gerçekleşti. İstanbul ve farklı illerdeki okullardan oluşan delegeler, gazeteciler ve organizasyon komitesi çalışanları olarak 217 öğrenci konferansa katıldı.

Açılış konuşmacısı olarak etkinliğe katılan Bager Akbay insan ve teknoloji ilişkisinden  yola çıkarak gençlere eğitim ve gelecek konusunda önemli ipuçları verdi.

Komitelerin önerileri arasında; Kültür Komitesi’nin tarihi eserlerin korunmasında ülkede tarih bilinci yerleştirecek eğitim kadrosunun güçlendirilmesi, İnsan Hakları Komitesi’nin iş güvenliği alanında çalışanlarına eğitim verilmesi ve bu eğitimler sonunda alınacak belgelerin işe kabulde öncelik olarak kabul edilmesine, Sağlık Komitesi’nin içersinde %5’in üzerinde trans yağ içeren ürünlerden alınan verginin %2,5’ dan %3’ e çıkarılması gibi konular dikkat çekti.