Şişli Atatürk Evi Gezisi

Şişli Atatürk Evi Gezisi
İSTEK Özel Uluğbey Okulları, ortaokul ve lise kademelerinin sınıf başkanları Şişli Atatürk Evi’ni ziyaret etti.  Öğrencilerimiz müzede Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamıyla ilgili fotoğrafları, kullandığı eşyaları, inkılaplarla ilgili belgeleri ve Milli Mücadele ile ilgili tabloları inceleme imkânı buldu. Şişli Atatürk Evi’nden yoğun duygularla ayrılan öğrencilerimiz, Atamızı minnet ve şükran ile andılar.