2. Adım Veli Bilgilendirme Sunumu

05.10.2018 tarihinde, okulumuz PDR bölüm başkanı Fatma Nur ÖZÇELİK tarafından “2. Adım: Sosyal Duygusal  Beceri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programı” tanıtım sunumu yapılmıştır.

Anaokulu ve İlkokul velilerinin interaktif katılımıyla gerçekleşen tanıtım ve bilgilendirme sunumunda, sosyal ve duygusal öğrenmenin önemi vurgulanırken, erken ve önleyici okul uygulamalarının öğrencinin psikososyal gelişimine katkısı değerlendirildi.