Fen Bilimleri öğretmenleri olarak amacımız; sorgulayan ve araştıran, fen ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilen, yaşamında karşısına çıkabilecek sorunlara bilimsel metotları kullanarak çözümler geliştirebilen, kendini doğru ifade edebilen, yorum gücü yüksek, yaratıcı ve çevresine duyarlı bireyler yetiştirmektir.

   Bu amaçlar doğrultusunda Fen Bilimleri etkinliklerinde konular diğer derslerle de ilişki kurularak bütünlük gösteren bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Yaratıcılığın ve karar verme becerisinin geliştirilmesi amacıyla geliştirilen bölüm etkinliklerimiz öğrenci merkezli olarak sürdürülmektedir. Öğrencilerin çalışma ve öğrenme yerleri arasında dersliklerin yanında doğal ve teknolojik çevre, üniversite ve araştırma laboratuvarları, müzeler ve kütüphaneler de dahil edilmektedir. Öğrencilerin, doğal ve teknolojik dünya ile ilgili anlayış geliştirmesi yapılandırıcı bir modelle oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bilgilerin değişebilirliği üzerinde durularak öğrencilerin kendi bilgilerinin geliştirilmesine olanak sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası projeler yoluyla öğrencilerimizin iletişim, liderlik ve sorumluluk becerileri geliştirilerek değişik kültürlerle kaynaşmalarına olanak sağlanması hedeflenmektedir. Kodlama ve robotik çalışmaları da derslerimize entegre edilmektedir. Öğrencilerimiz, Bilgisayar derslerinde öğrendikleri Scratch, afiş, animasyon uygulamalarını Fen derslerinde yapmaktadırlar.

     Öğrencilerimizin ders kazanımlarını kontrol etmek için Hz sınıfından 12. Sınıfın sonuna kadar düzenli olarak kazanım testleri uygulanmakta ve deneme sınavları yapılmaktadır. Bu sınavların sonucuna göre kazanım odaklı etütler yapılmakta ve eksiklikleri tamamlanmaktadır. Etüt çalışmalarımız okul çıkışında yapılmakta, haftasonuda 11 ve 12.sınıflarımız için kurs çalışmalarımız yapılmaktadır.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMALARI

Okulumuzda  Sürdürülen Ulusal Projeler:

TÜBİTAK Araştırma Projeleri

SEMEP

Okulumuzda  Sürdürülen Uluslararası Projeler:

S.O.S ( Save Our Species) Bilim ve Çevre Eğitimi Projesi

E-Twinning

Green-Brain

StarT LUMA

Destination İmagination

First Lego League

Etkinlikler ve Geziler

 

STEMINO –Stem ve Inovasyonun birleşiminden oluşan yarışmamız ;Öğrencilermizin yaratıcılıklarını,  el becerilerini, teknoloji alanında ki çalışmalarını takım olarak uyguladıkları, hem öğrendikleri, hem de eğlendikleri bir yarışmadır.

Bilim ve İnovasyon Günü-Yıl sonunda öğrencilerimizin yıl içinde üzerinde çalıştığı projeleri sergiledikleri Bilim ve İnovasyon günü düzenlenmekte ,öğrencilerimiz projeleri birbirleriyle sunum yaparak paylaşmakta ve bilimsel çalışma basamaklarını nasıl uyguladıklarını anlatmaktadırlar.

 

Atatürk Arboretumu

CERN Gezisi

İSTEK Belde Astronomi Müzesi

Etüt ve Kurs Çalışmalarımız

TYT ve AYT çalışmaları, hafta sonu kursları etütleri

Hafta içi ders takviye etütleri