İSTEK Barış Anaokulu ve İSTEK Barış İlkokulu’nda Milli Eğitim Müfredatı IB PYP - Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın sunduğu yöntem ve tekniklerle zenginleştirilerek uygulanmaktadır.

IB PYP (İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel  açılardan  gelişmesini amaçlamaktadır.  PYP, öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim  yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modelini temel alan bir eğitim ve öğretim yaklaşımıdır.

PYP’nin hedefi  öğrencilerin araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen  bireyler  olmalarını sağlamaktır.  Bu  özelliklerin  tümü   programın temelinde yer alan  ''IB Öğrenen Profilini'' oluşturur. Program boyunca aldıkları eğitimle  öğrenciler tüm bu özellikleri sergileme konusunda gelişim gösterirler.

Sunduğu müfredat  çerçevesi  ve  eğitim-öğretim  yaklaşımı  ile  öğrencilerin sadece farklı  konularda bilgi edinmesini değil,  aynı zamanda kavramsal bir anlayış  geliştirmelerini – öğrendikleri arasında bağlantı kurmalarını ve bunları neden öğrendiklerini anlamalarını, olumlu  tutumlar geliştirmelerini, öğrenme sırasında katıldıkları etkinliklerle düşünme, sosyal, iletişim,  araştırma ve  öz-yönetim becerilerini  geliştirmelerini  sağlar. Programın  en temel hedeflerinden biri de öğrencilerin öğrendiklerini hayata geçirmelerini ve sorumlu eylemlerde bulunmalarını sağlamaktır. Gerçek anlamda öğrenme o zaman gerçekleşmiş olacaktır.

Öğrencilerimiz, programımız kapsamında yıl boyunca  6 disiplinlerüstü sorgulama ünitesi ile ilgili çalışmalar yaparlar. Bu üniteler; sınıf ve branş öğretmenlerin ortak  olarak işledikleri ünitelerdir. Öğrenciler böylelikle dersler arasındaki bağlantıyı görme fırsatı bulurlar ve derslerde ayrı konularda parça parça bilgiler edinmek yerine, kavramların farklı  derslerdeki  yansımalarını fark  ederler ve  öğrendikleri arasında bağlantı kurarak büyük resmi görme fırsatı  bulurlar. Bu da öğrenme sürecini öğrenciler için daha  anlamlı bir hale  getirir.  Öğrencilerimiz,  ünitelerinde işlenen konuların hem  kendi  ülkemizde hem de dünyada nasıl olduğunu araştırma fırsatı  bulurlar ve uluslararası bilinç  sahibi  bireyler olma  yolunda gelişim  gösterirler.

Sorgulama temelli bir program olan  PYP, öğrencilerin doğal  meraklarını her zaman aktif  kılmayı hedefler. Okulumuzda, öğrencilerimizi pasif alıcılar değil, öğrenme sürecinin temelinde anlam oluşturan bireyler olarak görmekteyiz. Yani öğrencilerin sadece öğretmenlerini dinleyerek öğrendiklerini ve sınıfa hiçbir ön bilgileri olmadan geldiklerini düşünmüyoruz. Ünitelerimizin başında onların ne bildiklerini  öğreniyoruz, ünitemiz süresince  öğrencilerimizin bu üniteyle  ilgili neleri merak ettiklerini paylaşmalarını istiyoruz.  Derslerimizi planlarken de öğrencilerimizin ön bilgilerini ve meraklarını da göz önünde bulunduruyoruz. Bu öğrenciler için dersleri daha  ilgi çekici bir hale getiriyor.

Öğrencilerimiz  katıldıkları  grup   çalışmalarıyla  birlikte ve birbirlerinden de öğreniyorlar. Öğretmenlerimizin bu süreçteki en  önemli görevi öğrencilerimizin öğrenmeleri için uygun ortamları yaratmak, öğrenme süreçlerinde onlara rehberlik etmek ve merakları ve ilgi alanlarını da dikkate alarak müfredatı öğrenci  merkezli, sorgulama temelli yöntem ve tekniklerle öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrencilerimizin okulumuzda aldıkları eğitimle hayat boyu öğrenen bireyler olarak öğrenmeye okulda ve okul dışında devam edeceklerine inanıyoruz.

Second Step

İSTEK Okullarında Sosyal ve duygusal beceriler “İkinci Adım Programı” ile desteklenmektedir. Dünyanın 70 ülkesinde 30 milyon çocuğa ulaşan, Committee for Children tarafından geliştirilen İkinci Adım Programı-Second Step, 2017-2018 öğretim yılından itibaren İSTEK Okullarında uygulanmaya başlanmıştır.

Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım programı,  okul öncesi dönemden ilkokul 4. sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, program sayesinde akademik başarının arttığı, okul iklimi ve öğrenci davranışlarının olumluya doğru geliştiği gözlemlenmektedir.