İSTEK Okullarında Sosyal ve duygusal beceriler “İkinci Adım Programı” ile desteklenmektedir. Dünyanın 70 ülkesinde 30 milyon çocuğa ulaşan, Committee for Children tarafından geliştirilen İkinci Adım Programı-Second Step, 2017-2018 öğretim yılında İSTEK Okullarında uygulanmaya başlanmıştır.

Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım programı,  okul öncesi dönemden ilkokul 4. sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, program sayesinde akademik başarının arttığı, okul iklimi ve öğrenci davranışlarının olumluya doğru geliştiği gözlemlenmektedir.