İSTEK Kemal Atatürk Okulları

İSTEK Özel Kemal Atatürk Fen Lisesi Sosyal Dersler Bölümü; Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Felsefe grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Sosyal dersler bölümünün;

AMACI:

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, ulusal ve çağdaş değerleri benimsemiş, üretken, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, eleştirel düşünebilen, haklarını ve sorumluluklarını bilen, kendini ifade edebilen gençler yetiştirmektir.

HEDEFLERİ:

Ulusal ve evrensel değerleri kavramış ve benimsemiş, İnsan haklarına bağlı, okuyan, araştıran, analitik düşünme becerisine sahip, haklarının farkında olan, kendini ifade edebilen, dünyada ve ülkesinde olup biten olaylara duyarlı, bilimsel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip, sorumluluk sahibi, içinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı hedef edinmiş, laik, demokrat ve Atatürkçü gençler yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda derslerimizi işlerken;

Akıllı tahta kullanılarak öğrencilerimizin aktif ve görsel olarak öğrenmeleri sağlanmakta, harita, atlas, küre v.b araçlardan, konu içeriği ile örtüşen yayınlardan, eğitim CD’leri ve slaytlardan, internet aracılığı ile sanal müze gezilerinden, araştırma yapmalarını sağlamak için kütüphaneden, kavram haritalarından yararlanılmaktadır.

-Öğrencilerimize bilgiyi birebir aktarmaktan daha önemlisi bilgiye kendilerinin ulaşabilecekleri aktif ortamlar hazırlamak, anlatım ve ifade yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak ulaşmak istediğimiz öncelikli hedefimizdir. Ayrıca konuların tartışarak, sorarak, keşfederek, araştırarak, ezberlemeden öğrenmeleri sağlanmaktadır.

-Yurt ve dünya sorunlarına duyarlılığını arttırabilmek amacıyla yazılı ve görsel basın kanalıyla gündemi takip etmeleri ve bununla ilgili konferanslara katılımları sağlanmaktadır.(EYP)

-Kültürel mirasa sahip çıkmaları adına tarihi yerlere geziler düzenlenmektedir.

-11 ve 12. sınıf öğrencilerimize YGS-LYS hazırlık çalışmaları kapsamında bireysel ve grup çalışmaları yapılmakta, ders anlatım föyleri, konu kavrama ve çalışma testleri, soru bankaları dağıtılarak konular eksiksiz biçimde kavratılmaktadır.